In dit artikel heeft Marcel Wiedenbrugge namens Credit Expo een interview met Willem-Jeroen Stevens, oprichter en CEO van Transparent.

We willen graag te weten komen hoe accounts payable analyse en optimalisatie kan bijdragen aan het verlagen van de kosten en het verbeteren van de efficiency. Bovendien zijn we ook benieuwd in hoeverre accounts payable en credit management elkaar kunnen versterken.

Kun je iets meer over Transparent vertellen?

Transparent is een internationale onderneming, die sinds haar oprichting in 2000 gespecialiseerd is in accounts payable (AP), waaronder recovery audit, rapportage & advies (procesoptimalisatie) en actieve AP benchmarking. Op onafhankelijke wijze analyseren we AP processen door middel van zelf ontwikkelde datamining technologie. Simpel gezegd helpen we organisaties (grote, veelal internationale opererende ondernemingen en overheidsinstanties) om direct geld vrij te maken uit hun historische AP en op basis van data-analyse adviezen te geven om AP processen structureel te verbeteren en zo duurzaam geld te besparen. Dit doen we op no cure no pay basis.

Welke bedrijven hebben het meeste profijt van AP optimalisatie?

Over het algemeen gaat het om grotere ondernemingen met een minimale inkoopomzet van 100 miljoen euro en/of 25.000 inkoopfacturen op jaarbasis. Met name bedrijven die ook internationaal actief zijn, met meerdere ERP systemen werken en/of over enkele Shared Service Centers (SSC) beschikken kunnen de grootste voordelen behalen. Internationaal valt er regelmatig een aanzienlijk besparingspotentieel te behalen via belastingen. Daarnaast is fraude-analyse een activiteit die het nodige kan opleveren.

Welke rol speelt technologie?

Van onze omzet gaat ongeveer 15 tot 20 procent naar IT en R&D.  Dit is geen luxe maar een absolute noodzakelijkheid. We kunnen uit accounts payable alleen geld vrijmaken door heel diep in de data te zoeken. Ik wil daar direct aan toevoegen dat naast technologie onze mensen minstens zo belangrijk zijn. Zonder technologie kunnen we uiteraard niet dit soort data-analyse doen, maar onze mensen leveren meerwaarde door de diverse analyses correct te interpreteren en gerichte adviezen aan onze klanten te geven.

Kun je een voorbeeld geven?

Ik kan uiteraard geen specifieke namen noemen, maar je moet denken aan een grote onderneming die met 7 verschillende ERP systemen werkt, waarbij dezelfde leverancier verschillende keren in de systemen voorkomt maar met verschillende betalingscondities. Via spend analysis kwam naar boven dat de klant voordeliger kon inkopen, door de gunstigste betalingsconditie companywide met de leverancier af te spreken. Dan praat je over aardig wat geld. Als je duizenden leveranciers hebt, dan krijg je dit soort zaken meestal niet 1-2-3 boven water.

Wat is jullie reden om met accounts payable op de Credit Expo te staan?

Accounts payable maakt net als accounts receivable deel uit van het werkkapitaal en de cash conversion cycle. Gemiddeld is zo’n 70 tot 80 procent van wat bedrijven verkopen gerelateerd aan inkoop. Als zodanig kunnen AP en AR het nodige van elkaar leren. Om een voorbeeld te geven: om een betalingskorting 10/2 op een factuur te kunnen pakken, moet een onderneming niet alleen een efficiënt autorisatieproces hebben, maar ook over voldoende middelen beschikken om de betaling op tijd te kunnen voldoen. Onze gesprekspartners zijn onder meer de directeur SSC, hoofd AP, treasury managers, CFOs en soms taxmanagers. Ik hoop de nodige mensen en zeker ook creditmanagers tijdens de Credit Expo meer over accounts payable te kunnen vertellen.

Wat verwacht je van de Credit Expo?

We zien het vooral als een mogelijkheid om wederzijds kennis en ervaring uit te wisselen. Als het om optimalisatie van werkkapitaal en processen gaat hebben we uiteindelijk elkaar allemaal nodig. Kortom, ik kijk er naar uit!

Met welke nieuwe ontwikkelingen zijn jullie momenteel bezig?

Een zeer recente ontwikkeling binnen Transparent is het zogenaamde Continuous Monitoring. . Deze nieuwe dienst omvat het realtime opsporen van onverschuldigde betalingen voordat deze daadwerkelijk plaats kunnen vinden. Dit gebeurt door middel van het continu monitoren van de financiële data van de klant. De resultaten van dit proces worden in de Transparent Portal weergegeven. De Portal geeft de klant inzage in onder andere de betaaltermijn van facturen, Hierbij is ook de fase van de goedkeuring van de facturen te zien. In de toekomst zal de portal als platform dienen waarbij een klant een inkooporder kan invoeren, die als factuur kan dienen. Tegelijkertijd kan de leverancier, nadat de klant de factuur geautoriseerd heeft, ook aangeven hoe hij betaald wil worden. Tegen de normale betalingscondities (bijvoorbeeld 60 of 90 dagen) of direct.

Hoe bedoel je dat de klant direct betaald kan worden?

Dit noemen we ook wel reversed factoring. In het kort komt het hierop neer, dat de klant via dit platform met één druk op de knop een factuur tegen een bepaalde korting kan laten betalen. Of een leverancier hier al dan niet gebruik van maakt hangt uiteraard van de cashflowbehoefte af. Ook hier is een samenwerking met credit management en treasury voor de hand liggend.

Wat zijn jouw zakelijke verwachtingen voor 2013?

We zien duidelijk dat de hoeveelheid betaaldata sterk toeneemt en daarmee ook de behoefte om deze (big) data te analyseren. De uitdaging ligt in toenemende mate  in het beheersbaar houden van soms zeer complexe processen en tegelijkertijd de efficiency te verhogen. Daarnaast stellen we vast dat  de betaaltrend verslechtert. Dat heeft een enorme impact op het financiële proces bij zowel leveranciers als haar klanten. Verder zien we dat de  efficiencyslagen (helaas) ten koste gaan van het menselijke aspect. Door technologie (analyse en optimalisatie) wordt het zuivere ‘handjes werk’ steeds minder.

Wat zou je als laatste tip willen meegeven?

Laat ik het zo zeggen. In accounts payable optimalisatie zit zoveel meer dan je in eerste instantie zou verwachten. In deze tijd van bezuinigingen en kostenbesparingen is iedere euro die je minder hoeft uit te geven pure winst. Of je het nu vanuit waarde in geld, rapportage of controle bekijkt, het is eigenlijk altijd een win win. Bekijk in ieder geval wat mogelijk is en laat je leiden door feiten en een objectief waardeoordeel. Daar kun je nooit slechter van worden.

Transparent is Silver Partner van de 8e Credit Expo op woensdag 14 november in het Nieuwegein Business Center. 

 

Bron: www.creditexpo.nl