Nederlandse ondernemingen hebben nog altijd grote moeite om de betrouwbaarheid van hun financiële voorspellingen te verbeteren.

Hoewel de meeste bedrijven de afgelopen drie jaar als gevolg van de economische situatie verbeteringen hebben aangebracht in hun prognoses met betrekking tot het werkkapitaal, slagen de ondernemingen er in beperkte mate in om hun cash en werkkapitaalmanagement daadwerkelijk en duurzaam te verbeteren.

Uit onderzoek van KPMG onder grote Nederlandse ondernemingen blijkt dat de meeste bedrijven de door hen voorspelde cashflow ruimschoots missen. Bijna 70% van de ondernemingen geeft aan dat de gerealiseerde cashflow meer dan 10% afwijkt van de geprognosticeerde cashflow.

 Bijna 70% van de onderzochte bedrijven heeft de afgelopen drie jaar een programma ingevoerd dat moet leiden tot het verbeteren van de cashpositie en het werkkapitaal. De externe druk van stakeholders, zoals analisten, kredietverstrekkers en rating agencies, vormt hiervoor de belangrijkste reden. Daarnaast spelen de eigen wens om leningen versneld af te lossen en de behoefte om de eigen prestatie beter te kunnen vergelijken met concurrenten een belangrijke rol.”

Onvoorspelbaarheid betalingsgedrag

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de toenemende onvoorspelbaarheid van het betalingsgedrag van afnemers een belangrijke externe factor vormt die het inschatten van de cashflow moeilijk maakt. “Achterstallige betalingen vormen voor de bedrijven een steeds groter risico en een steeds grotere kostenpost, die bovendien tot grote onzekerheid leiden”, zegt Peter Laan van KPMG.

Laan: “Eén van de mogelijkheden om de voorspelbaarheid van het werkkapitaal te verbeteren vormt een striktere hantering van het betaaltermijnen beleid voor klanten en leveranciers, zoals voorgeschreven in de nieuwe Europese wetgeving. Deze schrijft voor dat de betaaltermijn binnen de zakelijke markt niet langer dan 60 dagen mag zijn en tussen bedrijven en overheid slechts 30 dagen. De onderzochte bedrijven blijken hier echter in beperkte mate gebruik van te maken. Ruim 70% geeft aan het beleid met betrekking tot betaaltermijnen voor klanten en leveranciers de afgelopen twaalf maanden niet is gewijzigd, noch voor huidige noch voor nieuwe klanten en leveranciers.

Volgens de bedrijven dwingt de markt vooral de laatste jaren uit commercieel belang juist langere betaaltermijnen af. De nieuwe richtlijn lijkt dus geen echte bijdrage te leveren aan het verbeteren van de voorspelbaarheid van de werkkapitaalpositie.”

Vooral financiële afdeling

Het doen van voorspellingen over de toekomstige cashflow van de onderneming blijkt vooral een aangelegenheid te zijn van de financiële afdeling. Bij minder dan de helft van de bedrijven is sprake van brede betrokkenheid door de hele organisatie heen.

Laan: “Hoewel vooral een inkoop-, een verkoop- en een productieafdeling een gedegen beeld hebben van de ontwikkelingen die de cashpositie van het bedrijf sterk beïnvloeden, worden salesmanagers, supply chain managers en inkopers in zeer beperkte mate bij het proces betrokken. De cashforecast kan bovendien veel vaker worden ingezet om de organisatie cashbewust te maken, een kans die vele organisaties laten liggen. Het zijn eigenlijk niet de controllers, maar de inkopers, verkopers, supply chain managers, productiemanagers en de projectmanagers die kunnen zorgen voor een verbetering van de cashflow-ontwikkeling.”

Bron: AllePersberichten.nl