De stemming onder consumenten is in juli even positief als in juni, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen blijft 23. Het oordeel over het economisch klimaat verandert niet. Ook de koopbereidheid is hetzelfde.

Met 23 ligt het consumentenvertrouwen in juli ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41). Het consumentenvertrouwen ligt al sinds eind 2016 boven de 20.

Oordeel over economie en koopbereidheid onveranderd

Consumenten oordelen in juli net zo positief over de economie als in juni. De deelindicator Economisch klimaat blijft 43. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden was een fractie positiever, terwijl het oordeel over de economie in de komende twaalf maanden hetzelfde bleef.

Ook de koopbereidheid is hetzelfde als in juni. Deze deelindicator blijft 9. Consumenten oordelen in juli een fractie minder negatief over hun financiële situatie van de afgelopen twaalf maanden, maar vinden de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder gunstig.

Bron: CBS