Interview met VCMB-voorzitter Mannes Westhuis.

De seinen voor de Nederlandse en Europese economie lijken geleidelijk aan weer op groen te gaan. Voor het credit management breken juist dan weer spannende tijden aan, want economische groei betekent vooral ook goed op de winkel en de liquiditeiten letten. In dit interview spreek ik met de voorzitter van het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) Mannes Westhuis over recente ontwikkelingen en verwachtingen voor credit management in 2014.

Kun je de doelstelling van het VCMB kort toelichten?

Mannes: “Het VCMB is de branchevereniging van credit management bedrijven. De gezamenlijke doelstelling is om de markt voor credit management verder te ontwikkelen. Dat doen we over een aantal lijnen. Ten eerste werken we aan bewustmaking bij bedrijven wat credit management voor hen kan betekenen en hoe ze dit kunnen inzetten. Daarnaast proberen we de kwaliteit van de bedrijfsvoering van onze leden te bevorderen, zodat zij tijdig op relevante trends kunnen inspelen. Als laatste kijken we ook naar de toekomst van ons vakgebied en in het bijzonder de opleidingen, zowel voor de medewerkers bij bedrijven als bij de toeleveranciers en opleidingsinstituten.“

Wat heeft het VCMB voor 2014 in petto?

Mannes: “Wij opereren voornamelijk op de achtergrond en werken aan onze doelstellingen via onze leden. Voor 2014 hopen we het vak credit management ook te promoten in samenwerking met platformen als Credit Expo en de VVCM. We zullen vooral veel nadruk leggen op het belang van het werken aan financieel gezonde, duurzame ketens. De leden van de VCMB hebben producten en diensten te bieden, die bedrijven in staat moeten stellen om duurzaam te acteren, ook in de financiële keten. Samenwerking is daarbij van groot belang, zowel binnen bedrijven als tussen bedrijven onderling. Als voorzitter van het VCMB maak ik mij er in 2014 hard voor om die boodschap regelmatig voor het voetlicht te brengen.”

Gedegen onderwijs op het gebied van credit management is van groot belang. Kun je concreet aangeven hoe het VCMB opleidingsinstituten gaat ondersteunen?

Mannes: “We zijn druk bezig om credit management op de curricula van bedrijfseconomische HBO opleidingen nadrukkelijk(er) op de kaart te zetten. We doen dat onder andere door een business case aan te bieden, die we momenteel verder aan het verbreden en verfijnen zijn. Daarnaast richten we ons ook op het digitale domein, zodat we kennis op het gebied van credit management eenvoudig kunnen ontsluiten.”

Wat voor trends en ontwikkelingen zie in je het (reguliere) onderwijs?

Mannes: “Vooralsnog is credit management in het reguliere onderwijs nog geen zelfstandige opleiding, maar een variant binnen bedrijfseconomie, zoals die onder andere door Avans Hogeschool en InHolland worden aangeboden. We zien ook dat werkkapitaalbeheer en order to cash trajecten steeds meer in de belangstelling komen te staan en daarin speelt credit management uiteraard een belangrijke rol. Voor de specifieke credit management opleidingen of aanvullende trainingen zul je echter nog steeds bij de kopstudies van de VVCM of bij leden van het VCMB terechtkomen. De uitdaging en complexiteit ligt in de breedte van ons vakgebied. In credit management zitten zaken als commercie, bedrijfseconomie, juridisch, communicatie en IT. De breedte maakt het ook lastig om daar een specifiek eigen afstudeertraject voor aan te bieden. We blijven uiteraard lobbyen voor een zelfstandige positie, maar door de bezuinigingen in het onderwijs zullen we hard aan de kar moeten (blijven) trekken.”

Wat is jouw kijk op de ontwikkeling en het gebruik van software en automatisering in credit management?

Mannes: “Automatisering heeft het voordeel gebracht, dat je als creditmanager ‘managing by exception’ kunt toepassen en aandacht kunt besteden aan een klant op het juiste niveau en op het juiste moment. Creditmanagers houden zich van nature bezig met zaken als goed risicobeheer, het managen van cashflow en het order to cash traject, maar daarnaast moeten zij dit ook efficiënt doen. Automatisering moet je ook zien vanuit het perspectief dat meer klanten en meer transacties met minder mensen verantwoord behandeld en gedaan moeten worden. Automatisering zal in toenemende mate bijdragen om steeds meer relevante kennis efficiënt bij elkaar te krijgen en de creditmanager in staat stellen om sneller en betere beslissingen te nemen. Bovendien heeft automatisering ook de interactie tussen verschillende afdelingen en met de klant enorm bevorderd en dat zal naar mijn inschatting alleen maar beter worden.“

Wat is jouw visie op de integrale benadering van credit management en wat zijn jouw verwachtingen?

Mannes: “In mijn visie is credit management de spin in het web. De creditmanager moet uiteindelijk in staat zijn om bruggen te slaan met voor hem/haar belangrijke stakeholders. Een goede creditmanager is iemand die op alle niveaus (C-level, operationeel) goed kan (inter)acteren en hij /zij zal die interactie ook bewust opzoeken om daarmee expliciet de toegevoegde waarde binnen de onderneming te kunnen laten zien. Een creditmanager die zijn werk goed doet, vertaalt zich in de praktijk naar minder afschrijvingen, hogere klanttevredenheid en een toename van de in-een-keer-goed-ratio. Kortom, met de aanwezigheid van een goede creditmanager zal de effectiviteit van de organisatie toenemen. Alles staat en valt echter bij de support van het management of een creditmanager zijn werk ook goed kan uitvoeren. Vanuit het VCMB zullen wij dit jaar wederom inzetten op verdere bewustwording bij bedrijven voor de rol en betekenis van de creditmanager.”

Waarom is bewustwording voor het belang van credit management noodzakelijk?

Mannes: “Het belangrijk dat (grote) bedrijven leren beseffen dat zij gebaat zijn om duurzame financiële ketens te ontwikkelen tussen afnemers en leveranciers. Als je duurzaam financiële ketens ontwikkelt kun je veel meer tijd besteden aan marktontwikkeling en de concurrentiepositie op de lange termijn versterken in plaats van tijd en energie te steken in het binnenharken van geld en bewaken van uitstaande facturen. Als VCMB zullen we dit thema continu onder de aandacht brengen. We pleiten ervoor dat als grote ondernemingen in staat zijn om financiering aan te trekken, zij deze ook doorgeven aan de keten en in het bijzonder aan het MKB, want daar zit de ontwikkelingskracht en flexibiliteit die de grote bedrijven zelf ook nodig hebben.”

Wat verwacht je van de impact van de Late Payment Directive (EU richtlijn 2011/7) en Europese wetgeving op het gebied van incasso?

Mannes: “Wat ik goed vind aan de Late Payment Directive is dat de overheid gedwongen wordt om steeds beter (op tijd) te betalen. Bij de centrale overheid zie ik het betaalgedrag ook verbeteren, maar de lagere overheden moeten toch nog steeds flink aangespoord worden. Waar ik een groot voorstander van ben – en daar blijf ik ook richting overheid op hameren – is het belang van een gezonde incassowetgeving, zowel aan de voor- als aan de achterkant. Hoe beter de incassowetgeving in een land is ingericht, hoe veiliger de maatschappij ook wordt. De beste preventie tegen schulden die je nooit kunt terugbetalen is de wetenschap dat je als land of regio een goed gereguleerd en rechtvaardig incassostelsel hebt. In dat kader is de 60 dagen betaaltermijn een goede zaak, want daarmee wordt een duidelijke grens gesteld. Wellicht dat we in Europa naar een meldingensysteem toe moeten, waarin alle gevallen boven de 60 dagen in een centraal register worden aangemeld. Inzake incasso geldt wat mij betreft het principe ‘de vervuiler betaalt’. Ben je te laat met betalen, dan moet je daarvan ook de consequenties aanvaarden.”

Scoring en handelsinformatie staan aan de basis van het nemen van verantwoorde kredietbeslissingen. Wat voor ontwikkelingen verwacht je voor 2014?

Mannes: “De markt wordt steeds meer volwassen. Je ziet ook op elk gebied partijen toetreden die eenvoudig en snel invulling kunnen geven aan de informatiebehoefte. Informatie wordt ook meer een ‘commodity’. Als je bereid bent om meer te betalen, kun je ook in geavanceerde systemen investeren die je helpen om het beslissingsproces te versnellen en te verbeteren. Ik vind het daarbij wel van belang, dat je als creditmanager de mogelijkheid blijft houden om in individuele gevallen naar eigen financieel en commercieel inzicht te kunnen handelen of ingrijpen. Het gedetailleerd kunnen volgen van de klant (commercieel, financieel) en het intelligent koppelen van interne en externe informatiebronnen zal door technologie en software steeds beter en toegankelijker worden.”

Hoe zie je credit management als vakgebied ontwikkelen? Ontwikkelt credit management zich meer in de richting van een zelfstandige afdeling of blijft het toch een onderdeel van de financiële afdeling?

Mannes: “De manier waarop credit management in organisaties wordt toepast, hangt uiteraard ook af van hoe het bedrijfsmodel van een onderneming is ingericht. Op het moment dat (krediet-)risico een belangrijk onderdeel binnen credit management uitmaakt, ben ik van mening dat credit management als zelfstandige functie in een organisatie moet staan. Als risico binnen een organisatie minder van belang is en er vooral op finance gestuurd wordt, dan zal credit management een meer aan finance gerelateerde functie zijn. Naar mijn mening is de rol en positie van credit management in organisaties uiteindelijk een afgeleide van de algehele bedrijfsdoelstellingen. In het algemeen zou ik er voor willen pleiten dat hoe groter en complexer de (krediet-)risico’s, hoe verstandiger het is om credit management een zelfstandige positie in de organisatie te geven, met een eigen budget, een eigen structuur en eigen verantwoordelijkheden. Ik zou bedrijven willen aanbevelen om met een open blik goed naar de positie van credit management te kijken.”

Ter afsluiting. Wat zou je de lezer nog willen meegeven?

Mannes: “Hoewel de economische ontwikkeling weer langzaam een stijgende lijn laat zien, kan de verleiding heel erg groot zijn om ad hoc weer in allerlei nieuwe, ogenschijnlijk aantrekkelijke, zakelijke avonturen te duiken. Ik zou iedere ondernemer willen aanbevelen om vooral met verstand te groeien. De creditmanager speelt daarin een belangrijke rol, omdat die een gedegen zakelijke onderbouwing kan geven of je al dan niet hard van leer moet trekken bij je klanten. Dus als de groei weer aantrekt, gebruik dan de creditmanager om met beleid en verstand te groeien. Wij als VCMB zullen de creditmanager in staat stellen, ondermeer via onze website, overzicht te houden over de producten en diensten die hem of haar kunnen helpen bij met managen van het kredietrisico en het werkkapitaal. Of het nu gaat over handelsinformatie, kredietverzekering, factoring, incasso, training en opleiding, ook binnen het VCMB blijven wij werken aan verbetering van de kwaliteit van de producten en diensten. Ook wij zullen in 2014 niet stilstaan.”

 manneswesthuis

 Mannes Westhuis, voorzitter VCMB

Bron: www.creditexpo.nl