In februari stijgt de CMI licht en de meeste indices zijn positief gestemd.

Een paar Indices hebben zich in februari echter nog steeds niet hersteld. De kredietafwijzingen blijven onder de maat (van 44,8 naar 46,7 punten) en de index voor faillissementen, SHV of WSNP komt nog niet boven de gewenste 50 uit (van 42,7 naar 48,9 punten).

De omzet is na 2 maanden van negatieve beleving weer aan de positieve kant van de schaal beland (van 46,9 naar 57,6 punten). Opvallend is de stevige toename van klachten die resulteert in een daling van die index van 61,5 naar 46,7 punten. De meest gerust-stellende stabilisering is die van de geïncasseerde gelden en het vervallen saldo. Beide indices staan ver boven de 50 en tonen daarmee een acceptabel betalingsgedrag. De rust keert terug maar voor hoelang? Het CBS heeft recent officieel een recessie afgekondigd. Of heeft de CMI het bij het rechte eind en kunnen we straks herstel tegemoet zien?

De gecombineerde Nederlandse index voor januari 2012 komt uit op 54,0 punten (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie). Met deze uitkomst zet de negatieve trend die in mei 2011 was ingezet nog steeds door maar stabiliseert de uitkomst zich steeds meer en tekent zich voor de tweede achtereenvolgende maand een lichte stijging af. De credit manager ziet een flinke opleving in de omzet en de aanwas van nieuwe klanten blijft ook op een respectabel niveau (respectievelijk gestegen van 46,9 naar 57,6 punten en van 55,2 naar 54,3 punten). Ook de onderliggende gunstige factoren zoals totaal geïncasseerd en uitstaande verstrekte kredietlimiet stabiel blijven. De gunstige factoren stijgen als geheel van 54,7 naar 58,4 punten. Het niveau dat in oktober 2011 was bereikt.

De ongunstige factoren laten overall een daling zien van 53,1 naar 51,1 punten. Opvallend is ook de gedaalde index van klachten, net als in 2011 neemt het aantal klachten in februari significant toe. Het lijkt erop dat klachten vooral in februari naar buiten worden gebracht, smoes of werkelijkheid? De credit manager weet in ieder geval dat hij deze meldingen alert moet aanpakken. Het opwerpen van klachten is doorgaans één van de meest gebruikte smoezen om het leverancierskrediet nog wat op te rekken. Deze maand verder geen spannende ontwikkelingen die vragen om nadere analyse. Het lijkt erop dat de berichten van de afgelopen maand ondanks de melding van het CBS dat we in een recessie zitten nog geen invloed heeft op de CMI. Dit zal in de vergelijking tussen de cijfers van januari ten opzichte van februari wellicht anders zijn. Dit zullen we terugzien in de CMI van maart.

De Credit Managers’ Index, deze maand voor de veertiende keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van deze Credit Managers’ Index inclusief tabellen is op te vragen via: www.cm-benchmark.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor deelname.

Bron: www.creditexpo.nl