Omdat Zuidweg & Partners het belangrijk vindt dat ondernemers met schulden worden geholpen, hebben wij een data-analyse laten uitvoeren van het aantal ondernemers in Nederland waarvan de kans heel hoog is dat zij worstelen met problematische schulden.

De uitslagen hiervan zijn zeer zorgwekkend. Uit de analyse komt naar voren dat van de in totaal 1.572.307 bedrijven in Nederland, er maar liefst 365.212 financiële problemen hebben. Hiervan hebben 130.580 bedrijven zeer ernstige financiële problemen en dreigt bedrijfsbeëindiging.

Wil je meer informatie over deze data-analyse, klik dan op deze link. Voor meer informatie, kun je contact opnemen met Jacqueline Zuidweg via jzuidweg@zuidweg-partners.nl.

Bron: Zuidweg & Partners