Een blockchain is een openbaar, digitaal en decentraal grootboek. Elk knooppunt (node) in het netwerk bezit een volledige kopie van deze gezamenlijke boekhouding. Op basis van wiskundige principes worden transacties geverifieerd en verwerkt. Bereiken de nodes onderling geen consensus, dan gaat de transactie niet door.