Iedere woningcorporatie kent het: een (voormalige) huurder die de huur of een andere vordering ondanks meerdere betalingsverzoeken niet wil betalen. Uiteindelijk kom je dan in het gerechtelijk traject terecht. Het probleem hierbij is dat de kosten van een juridische incassoprocedure relatief hoog zijn, waardoor schuldeisers regelmatig afzien van procederen of schuldenaren worden geconfronteerd met een hoge kostenveroordeling. Met digitale arbitrage via stichting DigiTrage wordt procederen in incassozaken weer aantrekkelijk, ook bij lagere vorderingen. Het betekent minder proceskosten, gebruikersvriendelijk procederen en een snellere doorlooptijd.

Incasso-intermediairs

Het arbitrale DigiTrage-beding wordt dan ook in steeds meer algemene voorwaarden geplaatst. Het zijn echter niet alleen bedrijven met incassovorderingen die DigiTrage als alternatief voor de overheidsrechter bij incassozaken hebben ontdekt. Ook incasso-intermediairs zoals gerechtsdeurwaarders adviseren hun opdrachtgevers om het beding op te nemen in de algemene voorwaarden zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de steeds duurder wordende overheidsrechter bij incassozaken. Neem bijvoorbeeld DigiDeur Incasso & Gerechtsdeurwaardersdiensten uit Tiel. Deze organisatie zet steeds vaker digitale arbitrage in als alternatief voor de overheidsrechter bij incassoprocedures.

Pilot

Marcel de Niet is mede-eigenaar van DigiDeur en vertelt: “We zijn gestart met het werken met DigiTrage, nadat we eerst naar volle tevredenheid wat pilotzaken hadden gedaan. Inmiddels zijn via ons kantoor al een aantal zaken van opdrachtgevers aangebracht bij DigiTrage. Een aantal opdrachtgevers hadden de clausule van DigiTrage al enige tijd geleden opgenomen in hun algemene voorwaarden en nu eindelijk kunnen de incassozaken van die opdrachtgevers op basis van die clausule binnen het gerechtelijke traject via DigiTrage worden beslecht.”

Minder proceskosten

Waarom DigiTrage? Marcel:” Het scheelt enorm in de kosten en het is gebruiksvriendelijk. Procederen is eenvoudig en de in het ongelijk gestelde partij hoeft dankzij DigiTrage minder proceskosten te vergoeden. Uiteindelijk kunnen beide partijen zo relatief voordeel (of minder nadeel) behalen. Gunstig dus voor alle procespartijen. Wij adviseren onze opdrachtgevers dan ook om het DigiTrage-beding in de algemene voorwaarden of de overeenkomst op te nemen.”

MVO en MVI

Hoe zie je DigiTrage in relatie tot de steeds verder stijgende kosten van procederen? “Vreemd is dat zowel binnen de incassobranche en de advocaten- en gerechtsdeurwaarderspraktijk zo sterk wordt geklaagd over de hoogte van de griffierechten van de overheidsrechter, terwijl men de alternatieve rechtspraak zoals DigiTrageaanbiedt, nu nog veelal links laat liggen” aldus Marcel de Niet. Hij vervolgt:” Dat is eigenlijk vreemd omdat er een significant verschil bestaat tussen de kosten van de overheidsrechter en die van voormelde alternatieve initiatieven, terwijl bij de keuze van die alternatieven de rechtszekerheid en kwaliteit en snelheid van geschilbeslechting in geen geval in het geding is. Met ook nog eens de mond vol over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI) zou men, waar men strandt in het minnelijk traject en uiteindelijk wordt gedwongen de rechter in te schakelen, de alternatieve geschilbeslechters nu juist boven de overheidsrechter moeten plaatsen.”

Beide partijen

Is het alleen gunstig voor de schuldeiser? Marcel vervolgt: “Het DigiTrage-systeem werkt juist ook positief twee kanten uit, zowel voor de schuldeiser als de schuldenaar. Procederen is eenvoudig waardoor de drempel laag ligt en de in het ongelijk gestelde partij hoeft dankzij DigiTrage minder proceskosten te vergoeden. Ook speelt een rol dat als iemand opgeroepen wordt voor DigiTrage, hij of zij een maand bedenktijd om toch voor een rechtbankprocedure te kiezen. In die maand gaan mensen vaak iets regelen om te kunnen betalen en wordt alsnog minnelijk opgelost. Uiteindelijk kunnen beide partijen zo relatief voordeel (of minder nadeel) behalen. Maatschappelijk verantwoord procederen in (huur)incassozaken is hierdoor binnen handbereik.”

Toekomst

Hoe zie je tenslotte de toekomst van DigiTrage in het rechtsbestel? Marcel: ”Ik vergelijk DigiTrage met de uiteindelijke acceptatie van de consument van de Tangostations. Het besef dat goedkoper dezelfde brandstof kan worden verkregen als bij de traditionele leveranciers als Shell en BP, heeft uiteindelijk Tango tot een serieuze marktspeler gemaakt. Dat is ook de plek die initiatieven zoals DigiTrage verdienen, zeker binnen de kaders van MVO en MVI. Hetzelfde recht maar tegen minder kosten en meer gebruikersgemak.”

Bron: Digitrage

Digitrage is als partner aanwezig op het Huurincasso Congres