Armoede raakt mensen in de kern van hun bestaan. Het belemmert persoonlijke ontwikkeling en kan zorgen voor uitsluiting. Dat armoede en praten over geld zo ongeveer de laatste taboes zijn in Nederland, wordt bevestigd in het promotieonderzoek van gedragswetenschapper Arnoud Plantinga. Hierin laat hij zien hoe juist schaamte over je financiële situatie kan zorgen voor keuzes die armoede in stand houden.

Plantinga heeft 4 aanbevelingen voor gemeenten:

  • Vergroot het bereik van je inkomensondersteuning en minimaregelingen door een actieve aanpak. Ga de boer op!
  • Let op vereenzaming. Omdat mensen met geldproblemen geneigd zijn zich terug te trekken. Waak dus voor vermindering van de sociale contacten, want dit is een belangrijke reden waarom armoede in stand blijft.
  • Maak eerste hulpcontacten op anonieme wijze mogelijk. Vanwege de schaamte, zou dit kunnen bijdragen aan een lagere drempel voor dienstverlening.
  • Gebruik positieve rolmodellen. Ervaringsdeskundigheid kan van grote waarde zijn in de verbetering van het gemeentelijke armoedebeleid.

Meer informatie

Voor meer informatie en het gehele proefschrift: Poor Psychology: Poverty, shame, and decision making (Arnoud Plantinga, januari 2019)

Zie ook

Bron: Divosa