Alle overheden kunnen uiterlijk 18 april 2019 e-facturen ontvangen en verwerken. Dit is bepaald in de Europese Richtlijn 2014/55/EU. Staatssecretaris Knops van BZK heeft hierover een brief gestuurd aan alle gemeenten, provincies en waterschappen.

 

Het ministerie van BZK wil, als verantwoordelijke voor het beleid van de digitale overheid, met deze brief de urgentie voor het implementeren van e-facturen onder de aandacht te brengen. De VNG onderschrijft dit. Met e-factureren optimaliseren gemeenten zowel de dienstverlening voor ondernemers als hun interne bedrijfsvoering.

 

Voordelen e-factureren

 

Een geautomatiseerde gegevensverwerking levert in vergelijking met papieren facturen verschillende voordelen op:

 

  • Een flinke kostenbesparing;
  • Betalen binnen de betaaltermijn door een snellere verwerking van facturen;
  • Minder administratieve fouten.

 

Meer informatie

 

 

Meer informatie over de implementatie van e-factureren staat op:

 

Bron: VNG