Ultimoo Incasso is voornemens om het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de Hogeschool van Amsterdam te laten onderzoeken wat de effecten zijn van het in het minnelijke traject thuis bezoeken van debiteuren die een achterstand hebben op hun vaste lasten zoals woninghuur, hypotheek, leningen, energie, water of de zorgpremie.

Het onderzoek zal zich richten op kosten en baten voor schuldeisers, de effecten op de debiteur en welke bijdrage een huisbezoek kan leveren aan een maatschappelijke (kosten)besparing.

Vragen die hierbij aan de orde komen:

  • Worden onbetaalde rekeningen eerder betaald wanneer er huisbezoeken hebben plaatsgevonden?
  • Welke mensen hebben baat bij de huisbezoeken?
  • Worden er vaker regelingen getroffen als er een huisbezoek heeft plaatsgevonden?
  • Welke informatie levert een huisbezoek op?
  • Wanneer is het bezoeken van debiteuren efficiënt en effectief, ook op de langere termijn?
  • Op welk moment zou een huisbezoek het beste kunnen worden ingezet?
  • Wat is het voordeel voor de maatschappij op korte of langere termijn?

Op dit moment wordt een inventarisatie gemaakt of het onderzoek breed kan worden gedragen binnen de woningcorporatie-, financiële-, zorg- en energiesector.

Partijen die geïnteresseerd zijn in deelname aan het onderzoek en de uitkomst ervan, vragen wij deel te nemen aan een korte enquête via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/LPW9WPC . De uitkomsten daarvan delen we dan binnenkort met alle deelnemers en kunnen aan de basis staan voor een uitgebreider onderzoek van de HVA.

Bron: Credit Expo / Ultimoo