De coronacrisis heeft het belang van digitale financiële dienstverlening extra onderstreept. Meer dan voorheen doen consumenten en bedrijven hun bankzaken van huis uit en digitaal. De dienstverlening kon vrijwel ongehinderd doorgang vinden. Mede daarom vindt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het een goede zaak dat de Europese Commissie in haar Digital Finance Strategy 2020 vandaag verdere digitale transformatie meer ruimte geeft. Klanten profiteren daarvan door betere en goedkopere producten en diensten. Overheid en banken zitten wat dat betreft op hetzelfde spoor.

Het is positief dat dat Europese Commissie zich hard maakt voor het wegnemen van obstakels voor digitale dienstverlening en de verdere harmonisatie van wet- en regelgeving in de EU. Tegelijk wil de Commissie ruimte bieden voor innovatie en toepassing van nieuwe technologieën, zoals AI, DLT/Blockchain en Crypto-assets. Een gelijk speelveld voor alle financiële dienstverleners (gevestigde , nieuwe toetreders en BigTech) is daarbij essentieel. De bankensector vindt dat daarbij het uitgangspunt moet zijn: ‘same activities, same risks, same rules, same supervision’.  Wetgeving en toezicht moeten ‘technologie-neutraal’ en innovatiegericht zijn.

Nederland is goed gepositioneerd om de kansen van ‘digital finance’ te pakken en kan daarbij een leidende rol spelen, een ambitie die het kabinet ook begin juli in het FinTech Actieplan heeft uitgesproken. Nederlandse banken gaan hierover graag in gesprek met de betrokken stakeholders. De inhoud van de Strategy van de Europese Commissie komt in grote lijnen overeen met de visie “Digitaal met de mens centraal – Bankieren in de 21ste eeuw” die de NVB op 3 juli j.l. heeft gepubliceerd. Kernpunten hierin zijn een robuuste digitale infrastructuur (waaronder een breed toepasbare digitale identiteit); toekomstbestendig toezicht met de juiste balans tussen innovatie en bescherming van consumenten (banken pleiten voor balans tussen eigenaar en gebruiker van data); en voldoende ruimte voor innovatie en nieuwe technologieën en het benutten van de kansen van de data economie.

Bron: NVB