In de ALV van 6 december zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd: Hanno Bosch, Jimmy Kok en Chantal Stellingwerf. Met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar geven zij het bestuur de beoogde verjongingskuur. In een vragenrondje stellen de nieuwkomers zichzelf voor.

Naam: Chantal Stellingwerf

Leeftijd: 43 jaar

Bedrijf: Nike.Inc

Functie: Credit Controller

Waarom ben je lid van het bestuur geworden?

‘Door het bijwonen van de heisessie van de VVCM, merkte ik dat er veel enthousiasme was om mee te denken en te kijken naar de toekomst. De rol binnen credit management is ook onderhevig aan verandering en het meedenken over een nieuwe visie en de plaats van de vereniging is een mooie uitdaging. Daarnaast zal de vereniging zichtbaar moeten blijven in een tijd van sociale media.’

 Wat wil je in de komende jaren voor de VVCM bereiken?

‘Dat de leden de meerwaarde zien en ervaren van de vereniging. Maar ook dat we meegaan met de tijd en de verandering van communicatie benutten, alsmede zichtbaar blijven.’

 Wat zijn volgens jou de kracht en meerwaarde van de VVCM?

‘Het vakgebied promoten, maar natuurlijk ook kennisoverdracht en netwerken. Ondanks dat we tegenwoordig veel informatie op internet kunnen vinden, kan de VVCM ervoor zorgen dat de kennisbank en de evenementen betrouwbare en hoogwaardige informatie blijven bevatten.’

Naam: Jimmy Kok

Leeftijd: 40 jaar

Bedrijf: Barentz BV

Functie: Senior Credit Controller (aankomend International Credit Manager)

Waarom ben je lid van het bestuur geworden?

‘Omdat het voelt als erkenning waar ik al die jaren voor gewerkt heb. Daarnaast zie ik het als een eer en een verbreding van mijn kennisnetwerk alsmede mijn persoonlijke ontwikkeling.’

Wat wil je in de komende jaren voor de VVCM bereiken?

‘Mijn doel voor de komende jaren is de VVCM ook toegankelijker te maken voor de beginnende debiteurenbeheerders en debiteurenmedewerkers, waardoor hopelijk het aantal leden weer zal toenemen en de VVCM weer als een volwaardige vereniging gezien kan worden, die voor iedereen toegankelijk is.’

Wat zijn volgens jou de kracht en meerwaarde van de VVCM?

‘Gezien mijn doel denk ik dat mijn meerwaarde vooral zit in het feit dat ik het vak volledig in de praktijk geleerd heb, vele valkuilen heb moeten overwinnen en het toch behoorlijk ver geschopt heb. Daarnaast ben ik pragmatisch en denk ik in oplossingen en niet in problemen.’

Naam: Hanno (J.) Bosch

Leeftijd: 39 jaar

Bedrijf: Aon Groep Nederland BV

Functie: Manager Accounts Receivable Partnership (BtB)

Waarom ben je lid van het bestuur geworden?

‘De afgelopen jaren heb ik als lid van de VVCM vooral kennis ‘geconsumeerd’ en waardevolle contacten opgedaan. Nu vind ik dat de tijd rijp is om de VVCM daarvoor als dank ‘terug te betalen’ door als bestuurslid mijn verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de VVCM en haar activiteiten. Daarbij komt dat ik graag meedenk en aan het stuur wil zitten (of minimaal naast de bestuurder), om zo invloed te hebben en sturing te kunnen geven. Ik denk dat dit een soort innerlijke drang is waar ik ook in mijn dagelijks werk mee deal.’

Wat wil je in de komende jaren voor de VVCM bereiken?

‘De vereniging staat voor een aantal uitdagingen in een evenzo uitdagende tijd. De wereld buiten verandert in een rap tempo, niet alleen door de opkomst van allerlei technologische ontwikkelingen, maar ook door hoe de mens tegenwoordig acteert. Verenigingen kampen met dalende ledenaantallen en traditionele opleidingen lijken uit de gratie te raken doordat men zich niet meer voor meerdere jaren ergens aan wil (ver)binden. Dit vraagt om bezinning binnen de VVCM als we kijken naar hoe wij de opleidingen aanbieden. Dan heb ik het over de inhoud en de vorm en de wijze waarop wij kennis met elkaar delen.

Mijn ambitie is om samen met de bestuurs- en commissieleden de opleidingen (vorm & inhoud) te hervormen, zodat ze aansluiten op de behoeften van (toekomstige)leden en de ontwikkeling van het vak van credit manager en daarbij (weer) een positieve financiële bijdrage leveren aan de VVCM. Dit kan door middel van eigen aanbod, maar ook door bijvoorbeeld te werken met suppliers. Met het lanceren van het PE-programma is een lang gekoesterde wens van de VVCM-leden in vervulling gegaan. Dit moet de komende jaren worden uitgebouwd naar een professioneel en stabiel onderdeel dat waarde toevoegt aan de (afgestudeerde) leden.

Ook het bereiken/aanspreken van alle geledingen binnen het credit management is van belang. Voelen de credit collectors of andere functionarissen zich wel aangesproken door het gebruik van de term credit manager? De VVCM moet dé vereniging zijn voor een ieder die werkzaam is in het credit management. Mijn credo is dat iedereen de architect moet zijn van zijn eigen carrière en door middel van actuele en parate kennis zichzelf interessant moet houden voor zijn of haar huidige werk- of opdrachtgever en voor de markt. Hiervoor is de VVCM de spreekwoordelijke ‘place to be’ of zoals de VVCM het zelf uitdraagt: ‘Learn. Act. Grow’.’

Wat zijn volgens jou de kracht en meerwaarde van de VVCM?

‘Zowel de kracht als de meerwaarde van de VVCM zit in de leden! Over het algemeen zie je in het verenigingslandschap, dat een inactief bestuur een inactieve vereniging als resultaat heeft en een actief bestuur een bloeiende vereniging. Vanaf het moment dat ik lid van de VVCM ben geworden (2014), zie ik een zeer actief en enthousiast bestuur, maar desalniettemin een weinig actieve vereniging als ik naar de leden kijk. Dat is jammer, de leden doen zichzelf én elkaar hierin te kort!

De VVCM is een vereniging voor en door leden. Ik zou dan ook graag zien, dat de leden zichzelf de vraag stellen: ‘Welke toegevoegde waarde heb ik als lid voor de VVCM en haar leden?’ Wat zou het gaaf zijn om een bruisende vereniging te zijn, waar kennis delen en vakgenoten ontmoeten vanzelfsprekend en inspirerend is en we zo elkaar versterken in het fantastische vak van credit management.’

Bron: VVCM, De Credit Manager, 4e editie 2018