Het volume van de goederenexport was in november 8,7 procent groter dan in november 2020, meldt het CBS. Er werden vooral meer chemische producten, metaalproducten en transportmiddelen uitgevoerd dan een jaar eerder. Ten opzichte van november 2019 lag de export 10,2 procent hoger. Het volume van de goederenimport was in november 7,9 procent groter dan in november 2020 en 9,6 procent groter dan in november 2019.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in januari ongeveer even gunstig als in november.

Omstandigheden voor export in januari ongeveer even gunstig als in november

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in januari ongeveer even gunstig als in november. De krimp van de Duitse industriële productie was groter en de ontwikkeling van de reële wisselkoers minder gunstig, maar hier staat tegenover dat het producentenvertrouwen in Duitsland en de eurozone steeg, en dat de ondernemers in de industrie optimistischer waren over hun buitenlandse orderpositie.

Bron: CBS