Standaard oplossingen in combinatie met maatwerk tegen een acceptabele prijs is wat de markt voor creditmanagement software anno 2103 kenmerkt.

Credit Tools tracht op deze marktontwikkeling in te spelen door een breed pakket aan modulair opgebouwde softwareoplossingen aan te bieden. In dit interview spreek ik met Pim van der Hagen, directeur en eigenaar van Credit Tools, over eigenschappen en ontwikkelingen van Credit Tools creditmanagement en incassosoftware.

Waarin onderscheidt Credit Tools zich?

Pim: ‘Credit Tools onderscheidt zich van andere creditmanagement softwareleveranciers door modulair opgebouwde softwarepakketten aan te bieden, die niet alleen aan de bestaande financiële infrastructuur kunnen worden gekoppeld, maar ook als complete invorderstraat kunnen worden ingezet.’

Waarom hebben jullie voor een modulaire opbouw gekozen?

Pim: ‘De modulaire opbouw biedt ons de mogelijkheid om veel meer product-markt combinaties te bedienen binnen het order to cash proces. In plaats van enkel deeloplossingen aan te bieden, streven wij ernaar om het volledige order to cash traject af te dekken. Daardoor ontstaat er niet alleen een groter marktbereik, maar creëren we ook upsell mogelijkheden. In combinatie met de ondersteuning van meerdere talen, multivaluta en Microsoft industriestandaarden kan Credit Tools ook uitstekend de internationale markt bedienen.’

Kun je een paar voorbeelden geven?

Pim: ‘Door de verscheidenheid aan softwareoplossingen hebben we een divers klantenbestand. Sommige klanten maken alleen gebruik maken van CreditManager, terwijl andere klanten alleen MatchMaker (een softwarepakket voor reconciliatie van binnenkomende betalingen) gebruiken. Daarnaast hebben we ook klanten die zowel CreditManager als MatchMaker inzetten. Voor de incassobranche gebruiken diverse incassobedrijven ons incassopakket Collector, vaak ook in combinatie met MatchMaker. We hebben ook klanten die alle drie de pakketten inzetten als complete invorderstraat. Dan kun je denken aan outsourcingspartijen of bedrijven die over een intern incassobureau of bijzonder beheer afdeling beschikken.’

Welke eisen stelt dit aan jullie product- en marktontwikkeling?

Pim: ‘Het betekent in ieder geval dat wij aanzienlijke bedragen investeren in softwareontwikkeling. Daarbij moeten gerichte weloverwogen keuzes gemaakt worden, want je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk ontwikkelen en een euro kun je ook maar één keer uitgeven. Ik ben zeer tevreden over de keuze dat we gedurende de afgelopen jaren onze investeringen in softwareontwikkeling hebben geïntensiveerd, ondanks de economische crisis en teruglopende budgetten.’

Ruth Uyttewaal, Sales Manager bij Certin credit management, neemt ook deel aan het gesprek. Certin (Incasso) heeft meerdere modules van Credit Tools in gebruik.

Kun je iets over de activiteiten van Certin vertellen?

Ruth:Certin biedt “op maat oplossingen” op het gebied van debiteurenbeheer en (pre-)incasso. We zijn ruim 4 jaar geleden begonnen en hebben we ons eerste instantie gericht op het minnelijke incassotraject. Met een sterke IT achtergrond zijn we op zoek gegaan naar een partij die hier goed bij aansloot en ons tevens de juiste flexibiliteit kon bieden, in lijn met de beoogde groei. We gebruiken Collector voor het incassotraject. Met de uitbreiding van ons dienstenpakket (Telecollect en Debiteurenbeheer) konden we de automatisering gemakkelijk uitbreiden met Credit Manager Online.’

Zien jullie de vraag naar “op maat oplossingen” toenemen?

Ruth: ‘We zien een toenemende vraag naar het voorkomen van oplopende betalingsachterstanden. Strak debiteurenbeheer in combinatie met een telefonisch contactmoment is dan essentieel. Daar zich dit voornamelijk afspeelt binnen het eigen order to cashtraject (van de opdrachtgever), wordt er vaak voor gekozen om een specifiek deel van dit traject uit te besteden aan een specialist. Een specifieke oplossing stemmen we nagenoeg altijd vooraf met de opdrachtgever af en deze wordt meestal ook uit naam van de opdrachtgever uitgevoerd. Wanneer wij vervolgens zien dat een debiteur niet betaalt aan de incassant, bieden we de mogelijkheid om dit direct op te pakken in ons minnelijke incassotraject. Het koppelen van de verschillende modules van Credit Tools stelt ons in staat dit proces volledig automatisch te doorlopen.’

Welke gezamenlijke ontwikkelingen staan er op de agenda?

Ruth: ‘Certin specialiseert zich in het vroegtijdig telefonisch contact met debiteuren. We zien dat veel partijen dit specifieke traject willen uitbesteden aan een specialist. De aanlevering en terugkoppeling van de gespreksresultaten gaan nu nog vaak buiten de systemen om en dat vraagt veel inzet van IT aan de klantzijde. Het ontwikkelen van een automatische standaardkoppeling binnen de bestaande pakketten van Credit Tools staat daarom hoog op de agenda.’

Pim:’Credit Tools biedt de mogelijkheid om voor dit soort specifieke klantwensen een app te ontwikkelen op de bestaande modules. Dit stelt de klanten van Credit Tools in staat om deze calls gemakkelijk uit te besteden.’

Bron: www.creditexpo.nl