Inwoners van Tilburg met problematische schulden krijgen niet langer standaard beschermingsbewind, als dat bij de rechtbank wordt aangevraagd. Gemeente en rechtbank starten een proef, waarbij inwoner, bewindvoerder en een medewerker schuldhulpverlening samen kijken naar de passendste dienstverlening.

Gemeente Tilburg en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant starten samen de proef, die loopt van 1 maart tot 1 oktober 2018. Bij beschermingsbewind beheert een bewindvoerder alle financiële zaken, maar vaak kan budgetbeheer een goed alternatief zijn. Dat is in vergelijking met beschermingsbewind voor de inwoner minder ingrijpend. Hij of zij behoudt regie en werkt met begeleiding aan het versterken van eigen financiële zelfredzaamheid.

Wethouder Hans Kokke: ‘Behoud grip op leven’

Wethouder Hans Kokke van inkomensondersteuning: ‘Inwoners die met schulden te kampen hebben, zijn niet altijd gebaat bij beschermingsbewind. Het is een forse aanslag op hun zelfredzaamheid, waardoor zij de grip op hun leven kwijtraken. Budgetbeheer kan een heel goed alternatief zijn, eventueel in combinatie met de gemeentelijke schuldhulpverlening of de inzet van vrijwilligers van de Thuisadministratie.’

Rechter Paul Rouwen: ‘Goede alternatieven hebben voorkeur’

Rechter Paul Rouwen van rechtbank Zeeland-West-Brabant: ‘De rechter behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de beslissing op het verzoek tot onderbewindstelling, maar we vinden het een goed plan dat de gemeente eerst een aanbod doet voordat een verzoek tot onderbewindstelling wordt ingediend. Onderbewindstelling is toch een uiterste middel. Als er goede alternatieven zijn, dan heeft dat de voorkeur.’

Regeerakkoord ‘belooft’ adviesrecht in gerechtelijke procedure

Gemeente Tilburg en rechtbank Zeeland-West-Brabant geven hiermee als eerste vorm aan het plan uit het regeerakkoord dat gemeenten een adviesrecht krijgen in de gerechtelijke procedure rond beschermingsbewind. Hoewel dit adviesrecht nog verder uitgewerkt wordt, beginnen gemeente en rechtbank met een proef.

Kosten beschermingsbewind

In Tilburg worden jaarlijks 500 à 1000 schuldenbewinden uitgesproken. Als de rechtbank beschermingsbewind toekent, vergoedt de gemeente voor de mensen met een laag inkomen de kosten daarvoor via de bijzondere bijstand. De kosten van de bijzondere bijstand liepen hierdoor sterk op.

Tijdens de proef ontvangen bewindvoerders een bedrag van € 250 euro per dossier, als het advies luidt geen bewind in te stellen. Dit bedrag is compensatie voor de ureninzet en gemaakte kosten.

Meer informatie

Tilburg start proef met adviesrecht gerechtelijke procedure beschermingsbewind

Bron: VNG