Wanneer je op tijd signalen van een medewerker met financiële zorgen of schulden herkent, oppikt en hulp biedt, zijn problematische schulden te voorkomen. Bovendien bespaar je daardoor aanzienlijk kosten. Daar helpen we je graag bij. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met DiFfit (‘Duurzaam Inzetbaar Financieel Fit’).


Feiten

  • 62 procent van de werkgevers heeft personeel met financiële problemen, je bent dus zeker niet de enige.
  • Uit een Nibud-rapport blijkt dat werkgevers pas laat zicht krijgen op de geldproblemen van hun personeel. Snelle signalering kan problematische schulden voorkomen.
  • Een medewerker met schulden kost een organisatie gemiddeld € 13.000,- per jaar. Deze kosten zitten vooral in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies.


Signaleren loont

Het is mogelijk om al in een vroeg stadium signalen van financiële onrust of zorgen op te pikken en in gesprek te gaan met je medewerker. Vaak wordt gedacht dat dit te veel in de privésfeer ligt, maar zoals bovenstaande feiten laten zien, hebben problematische schulden ook grote gevolgen voor de organisatie. Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe herken je de signalen én hoe ga je het gesprek aan?

Leer de signalen herkennen

Janssen & Janssen heeft in DiFfit een waardevolle partner gevonden als het gaat om preventie van geldzorgen. DiFfit ondersteunt werkgevers met onderzoek, advies en trainingen gericht op signalering van en het gesprek over financiële zorgen. Het doel is duurzame inzetbaarheid, de financiële fitheid en zelfredzaamheid van medewerkers vergroten.

Bied goede hulp

Als er medewerkers zijn met financiële zorgen, is het belangrijk dat ze goede hulp krijgen. Hulp die ervoor zorgt dat mensen weer overzicht krijgen en financieel fit worden. Goed opgeleide budgetcoaches  bieden deze ondersteuning. Als de geldzorgen groter zijn of als er sprake is van problematische schulden kan een bewindvoerder of budgetbeheerder een oplossing bieden. Janssen & Janssen biedt deze zorg met  gecertificeerde budgetcoaches en de zusteronderneming Exquis Bewindvoering biedt de diensten bewindvoering en budgetbeheer.

In de samenwerking tussen DiFfit en Janssen & Janssen weet je zeker dat we kwalitatief goede hulp bieden.

Ons aanbod

In een vrijblijvend adviesgesprek vertellen we je graag meer over de urgentie van het onderwerp. Op basis van ervaringscijfers en een praktisch bewezen aanpak laten we je het rendement van onze aanpak zien. We geven je inzicht in het aandeel medewerkers met financiële problemen met bijhorende kosten voor jou als werkgever.

Het doel? Financieel fitte medewerkers die gemotiveerd en betrokken aan het werk zijn én blijven. In de praktijk levert dit minder loonbeslagen, minder arbeidsverzuim en -uitval en meer werkplezier op.

Bron: Janssen & Janssen