Een woningontruiming is soms noodzakelijk, maar kent nooit winnaars. Dat is ook de belangrijkste reden waarom woningcorporaties en gemeenten steeds meer aandacht besteden aan preventie en vroegsignalering. Want eenmaal op straat is vaak het begin van meer problemen en niet alleen voor de (ex) huurder. Wat zelden in beeld komt is hoe een ontruiming ervaren wordt door de huurder zelf. In dit artikel laten we meervoudig ervaringsdeskundige Marcello van den Ander aan het woord. Tijdens het Huurincasso Congres doet Marcello zijn verhaal en deelt hij zijn ervaringen. Marcello werd namelijk maar liefst vier keer uit zijn huis gezet en zet sinds 2002 zijn ervaringen uit het verleden in om anderen te helpen.

Kun je iets over jouw verleden vertellen?

Marcello: “Ik ben op mijn 12de gaan drinken en later ook drugs gaan gebruiken. Vanaf dat moment heeft mijn emotionele ontwikkeling stilgestaan. In februari 2001 ben ik in contact gekomen met een ervaringsdeskundige. Ik had toen al van alles geprobeerd om een beter leven te leiden en was inmiddels voor de vierde keer mijn huis uitgezet. Ik had het bijna opgegeven. De ervaringsdeskundige, een ex-alcoholiste, zei toen: “Ga nu niet gebruiken, dan maak je het niet erger en kom morgen terug”. Ik dacht bij mijzelf: “laat ik het nog één keer proberen”. Ik ben toen in een supportgroep terecht gekomen, die geleid werd door ervaringsdeskundigen. Vanaf dat moment ben ik daar gaan snappen wat er werkelijk met mij aan de hand was.“

Waar lag de kern van jouw problemen en hoe ben je daaruit gekomen?

Marcello: “In de supportgroep kwam ik tot de conclusie dat ik een verslaafde ben en dat ik de eerste niet moet pakken. Het was ook fijn dat ik daar zonder dossier binnenkwam.
Ik had veel stoornissen en een crimineel verleden. Na een jaar van ‘niet gebruiken’ was daar nog maar weinig van over. Ik heb in die tijd nieuwe normen en waarden moeten ontwikkelen. Vanuit de supportgroep kwam ik op de nachtopvang en vervolgens op de 24-uurs opvang. Uiteindelijk belandde ik in het Labrehuis van NEOS, een huis voor daklozen. Toen ik daar al drie jaar woonde kwam ik in de schuldhulpverlening terecht. Ik heb toen ook een baan gekregen bij Novadic-Kentron als Supportwerker (hier moet je ervaringsdeskundige voor zijn).”

Vast werk? Dat moet een grote verandering voor je geweest zijn.

Marcello: “Dat was wel apart, ja. Ik heb er bewust voor gekozen om zo lang in het Labrehuis te wonen, omdat ik het deze keer wel goed wilde aanpakken. Eerst in de schuldhulpverlening en daarna ‘begeleid wonen’ , zodat de deurwaarders niet telkens op de stoep zouden staan. Tijdens ‘begeleid wonen’ heb ik alles moeten leren, zoals: koken, post openmaken, je huis netjes houden, enzovoorts.”

Hoe zet je jouw kennis en ervaring in om anderen te helpen?

Marcello:” In de afgelopen jaren heb ik een eigen visie ontwikkeld op de rol en positie van ervaringsdeskundigen bij het herstel van anderen. Een ervaringsdeskundige is meer dan het hebben van eigen ervaringen en opgedane ervaringskennis. Een ervaringsdeskundige moet boven zijn eigen ervaring kunnen uitstijgen, de eigen situatie los kunnen laten en zijn eigen ervaring kunnen vertalen naar een algemeen belang. Ik kom in mijn werk als supportwerker en als begeleider van zelfhulpgroepen dagelijks in aanraking met mensen die willen werken aan hun eigen herstel en hierbij behoefte hebben aan herkenning en erkenning van lotgenoten en ervaringsdeskundigen.”

Hoe kijk je naar de toekomst van jouw werk?

Marcello: “De kwaliteit van ervaringsdeskundigen moet en kan verder verbeterd worden. Dit geldt zowel voor de participatie van ervaringsdeskundigen binnen de professionele kaders van een zorgorganisatie als voor ervaringsdeskundigen die hun kennis en competenties inzetten binnen zelfhulpgroepen. Ervaringsdeskundigen zouden meer gecoacht en begeleid kunnen worden op hun rollen, taken en verantwoordelijkheden. Ik wil mijn kennis en ervaring als peersupportwerker inzetten om de competenties van ervaringsdeskundigen verder te ontwikkelen. Om dit te bereiken ben ik een eigen bureau gestart. Vanuit dit bureau adviseer ik organisaties en gemeenten en zet ik overdraagbare overwegingsgroepen op en werk ik als ervaringsdeskundige beleidsmedewerker bij het Leger des Heils Brabant-Limburg

Herkent u deze problemen in uw eigen praktijk? Wat kunt u doen om dit soort huurders te helpen? Hoe moet u de (problematische) huurder benaderen? Welke handvatten kunt u hem of haar aanreiken? Welke aanpak heeft effect en welke juist niet? Voor een antwoord op deze en andere vragen, bezoek de inspirerende sessie “Ontruiming door de bril van de huurder” door Marcello van den Anker in samenwerking met Corp Support tijdens het Huurincasso Congres op 28 maart aanstaande in het NBC te Nieuwegein. www.huurincasso-congres.nl

Bron: Credit Expo / Next Level