De auto is een goed waar veel mensen sterk aan gehecht zijn.

Uit recent online onderzoek van Team Vier in opdracht van Allsecur bleek dat 77 procent van 554 ondervraagde automobilisten liever de smartphone weg doet dan de auto. Het is dus niet vreemd dat mensen die nog een openstaande schuld hebben trachten te vermijden dat de deurwaarder beslag op hun auto legt.

Het traceren van auto’s van schuldenaren kan voor deurwaarders een tijdrovende klus zijn. Begin dit jaar is er een nieuwe oplossing gelanceerd, die deurwaarders en hun opdrachtgevers helpt om auto’s van schuldenaren snel en effectief met behulp van speciale scanauto’s op te sporen. Het bedrijf dat deze oplossing bedacht heeft heet Debtscan en voor dit artikel spreek ik met Theo Klaasman, directeur van Debtscan, over deze gespecialiseerde dienstverlening.

Kun je iets over jouw achtergrond vertellen?

Theo: ‘Oorspronkelijk kom ik vanuit de beveiliging, waarna ik facility management gedaan heb voor het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Vervolgens heb ik jarenlang als brigadier bij de politie regio Rotterdam- Rijnmond gewerkt, waar ik onder andere diverse onderzoeken gedaan heb. Mijn eerste ervaring in de incassowereld heb ik opgedaan bij een factormaatschappij die gespecialiseerd is in het kopen en beheren van consumentenvorderingen. Via deze weg ben ik gevraagd om directeur bij Debtscan te worden.

Wat doet Debtscan precies?

Theo: ‘Debtscan biedt diensten aan op het gebied van het opsporen van voertuigen (voornamelijk auto’s) van mensen met openstaande vorderingen, waarvoor al vonnis is gewezen. Het opsporen van auto’s van schuldenaren gebeurt met behulp van scanauto’s die met een speciaal ontwikkeld camerasysteem zijn uitgerust. Onze toegevoegde waarde bestaat vooral uit extra betalingen van debiteuren en daarnaast uit tijd- en kostenbesparingen. Waar een deurwaarder uren kwijt zou kunnen zijn om de auto van een schuldenaar te traceren, kunnen wij met onze auto’s een straat in een paar minuten scannen.’

Voor wie werken jullie?

Theo: ‘We werken voornamelijk in opdracht van deurwaarders. De opdrachtgevers van deurwaarders zijn zeer divers en bestaan onder anderen uit overheden, banken, telecom- en energiemaatschappijen en opkopers van vorderingen. Naast deurwaarders zou Debtscan kunnen werken voor verzekeringsmaatschappijen, banken, lease- en verhuurmaatschappijen. De deurwaarder of opdrachtgever verstrekt ons de kentekeninformatie van de schuldenaar en wij gaan vervolgens op zoek naar de auto.’

Hoeveel auto’s kunnen jullie op een dag scannen?

Theo: ‘We rijden op dit moment met aantal auto’s, die op landelijk niveau nagenoeg volcontinu worden ingezet. Afhankelijk van waar we rijden, kan een scanauto tijdens een volle werkdag van acht uur ongeveer 10.000 kentekens scannen.’

Kun je iets over de technologie vertellen?

Theo: ‘Voor ontwikkeling van dit (gepatenteerde) systeem zijn we een exclusieve samenwerking aangegaan met het Nederlandse bedrijf Arvoo. De techniek van het scannen van kentekenplaten bestaat al langer, zoals die ook door de politie en de Rijksdienst van het Wegverkeer gebruikt wordt. Die organisaties gebruiken vaak statische camera’s, die een auto al lange tijd van tevoren zien aankomen. Onze camera’s staan op auto’s, die met een snelheid tussen de 30 en 40 kilometer per uur door een straat rijden en moeten in een fractie van een seconde de kentekenplaten van de auto’s die langs de weg staan fotograferen en scannen. De kentekens scannen we met behulp van infrarood technologie en worden online doorgestuurd naar onze centrale database. Deze informatie (een kleurenfoto van de auto, het kenteken, plaats, datum en tijdstip) sturen we via onze centrale direct naar de opdrachtgevende deurwaarder. Met deze informatie kan de deurwaarder de schuldenaar tot actie manen om zo te voorkomen dat de deurwaarder beslag op zijn of haar auto komt leggen.’

Stel je krijgt een opdracht om auto’s in Amsterdam, Rotterdam en Groningen op te sporen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Theo: ‘We hebben algoritmes ontwikkeld om de routes zo efficiënt mogelijk te plannen. Nederland hebben we in kleine vierkantjes opgedeeld, waarbinnen we op zoek gaan naar de betreffende auto’s. Gemiddeld zoeken we per wagen per dienst ongeveer 100 auto’s. De auto’s staan echter vaak niet voor de deur van de schuldenaar. De chauffeur rijdt volgens een door de computer geplande route naar de betreffende adressen, waarbij onze navigatie een soort ‘slingerende’ beweging door het doelgebied maakt. Voor weggedeeltes die niet in de database voorkomen, zoals parkeerhofjes, kan de chauffeur zelfstandig beslissen om die direct mee te nemen als hij ter plaatse is. Daarnaast wordt de chauffeur ingelicht wel merk/type/kleur er in dat gebied wordt gezocht.’

Hoe groot is de scoringskans?

Theo: ‘Het aantal auto’s dat we vinden schommelt per route tussen de 12 en 25 procent. Daarnaast hebben we nog wat bijvangst van auto’s die we ‘toevallig’ tegen komen. Vooral  ’s ochtends vroeg tot 10.00 uur en na vier uur in de middag zijn de beste tijden, omdat dan de meeste mensen thuis zijn.

En wat nu als de schuldenaar besluit om een gezochte auto te verkopen?

Theo: ‘Zolang een deurwaarder geen beslag heeft gelegd op de auto mag de schuldenaar de auto verkopen, met de opbrengst kan dan de schuldeiser betaald worden. Voor Debtscan houdt de opdracht hier op en telt dit als een succesvol volbrachte opdracht. Als de inzet van Debtscan voor de opdrachtgever tot een oplossing leidt heeft Debtscan haar doel bereikt.’

Hoe reageren mensen op een brief van jullie?

Theo: ‘Die vraag moet je eigenlijk aan de deurwaarder stellen, want een brief aan de schuldenaar wordt vanuit de deurwaarder verstuurd. Zodra we een auto gevonden hebben sturen wij alleen de foto en de locatiegegevens naar de deurwaarder, die deze vervolgens doorstuurt naar de schuldenaar. Uit onze contacten met deurwaarders weten we, dat mensen van een dergelijke brief best wel schrikken. Het feit dat een auto aantoonbaar gevonden is werkt heel effectief als pressiemiddel om de schuldenaar contact met de deurwaarder te laten opnemen. Belangrijk voor de deurwaarder is dat stilstaande dossiers, waar niets op binnenkomt, weer gaan lopen. De deurwaarder en de schuldenaar kunnen vervolgens aan een passende oplossing werken, zoals een betalingsregeling. Dat is pure winst voor zowel de deurwaarder als de opdrachtgever.’

Wat vinden de deurwaarders van jullie dienstverlening?

Theo: ‘De branche moet nog wel een beetje wennen aan ons, omdat het toch iets totaal nieuws is. Soms worden we wel eens betiteld als cowboys, maar dat zijn we uiteraard niet omdat we enkel gericht zoeken. Wij nemen ook niets in beslag, dat kan en mag namelijk alleen de deurwaarder doen. We krijgen een zoekopdracht (van de deurwaarder) en die voeren we uit. Als we het gesprek aangaan met deurwaarders en hun (juridische) vragen beantwoorden leidt dat over het algemeen tot enthousiaste reacties, zeker als ze de auto’s in actie zien.

Hoe zit het met de privacy van kentekenhouders?

Theo: ‘Privacy nemen we heel serieus. We bewaren alleen de kentekens waar we opdracht voor hebben om die op te sporen, alle overige gescande kentekens worden niet door ons opgeslagen. Op de auto’s zelf zal je helemaal geen kentekens aantreffen, die worden na doorsturen automatisch verwijderd. De hits worden door ons naar de desbetreffende deurwaarder verstuurd en daarna bewaard totdat het dossier door de deurwaarder wordt ingetrokken. Bovendien heeft de deurwaarder zelf ook zijn beroepsethiek en dient hij zeer zorgvuldig om te gaan met de privacywetgeving.’

Welke invloed heeft de economische crisis op jullie activiteiten?

Theo: ’We mogen in deze moeilijke tijden zeker niet klagen. De belangstelling voor onze diensten neemt sterk toe. We halen veel nieuwe klanten binnen en we krijgen regelmatig verzoeken om een nieuwe testperiode aan te gaan. Ook opdrachtgevers van de deurwaarders reageren enthousiast op onze dienstverlening.’

Welke kosten zijn aan jullie dienstverlening verbonden?

Theo:  ‘Onze opdrachtgevers betalen een vast instapbedrag per opdracht. Als de opdracht door ons succesvol wordt volbracht en de auto wordt gevonden binnen een aantal maanden volgt er een succes fee. Als het voertuig niet binnen de afgesproken tijd is opgespoord houden blijven we verder zoeken, maar wordt er geen succes fee in rekening gebracht. Na 12 maanden wordt de zoekopdracht automatisch gestaakt.’

Hoe zie de toekomst van Debtscan eruit?

Theo: ‘Voorlopig hebben we onze handen vol aan onze huidige activiteiten. Voor de toekomst zien we echter tal van andere mogelijkheden voor deze technologie. Dan moet je denken aan het verzamelen van achtergrondinformatie, fraude onderzoeken of het traceren van  ontvreemde auto’s.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Debtscan? Bezoek dan de 9e Credit Expo op donderdag 7 november 2013 in het Nieuwegein Business Center. U vindt Debtscan op standnummer NB.32.

Bron: www.creditexpo.nl