In april 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 9,9 procent groter dan een jaar eerder, meldt het CBS. De stijging is iets groter dan in de voorgaande maand. Er is vooral meer geïnvesteerd in woningen en gebouwen, personenauto’s en machines. Ten opzichte van april 2019 lagen de investeringen 2,2 procent lager.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. April 2021 heeft evenveel werkdagen als april 2020. Volgens de  de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in juni gunstiger dan in april.

Omstandigheden investeringen in juni gunstiger dan in april

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in juni gunstiger dan in april volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de stijging van de export groter was. Ook waren industriële ondernemers positiever over hun orderpositie en waren consumenten minder negatief.

Bron: CBS