Welke partijen zijn betrokken bij de aanpak van schulden? Welke tegenstrijdigheden en knelpunten zitten er in bestaande wet- en regelgeving? Waar loopt men in de praktijk tegenaan? Een aantal externe onderzoekers deed onderzoek naar de juridische kant van schulden.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Tweede Kamer. Met dit rapport wil de commissie haar kennispositie op dit onderwerp verbeteren.

De commissie zal de bevindingen van het rapport betrekken bij de komende debatten en overleggen op het terrein van de schuldenproblematiek.

De VNG herkent veel van de knelpunten en aanbevelingen.

Meer informatie

Lees hieronder het volledige rapport.

Bron: VNG