Verzekeraars, energiebedrijven, incassobureaus, telecombedrijven, deurwaarders en woningcorporaties hebben de handen ineen geslagen om probleemschulden aan te pakken in de landelijke coalitie Van Schulden naar Kansen.

De partijen nemen als schuldeisers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om klanten met betalingsproblemen zo goed mogelijk te helpen. De coalitie heeft een ethisch manifest ontwikkeld dat op 21 januari 2016 is gepresenteerd tijdens het Nieuwjaarsevenement van MVO Nederland. Het manifest bevat tien regels om klanten met betalingsachterstanden te helpen en om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Alle ondertekenaars gebruiken het manifest als uitgangspunt om hun werkwijze op af te stemmen en om elkaar op aan te kunnen spreken. Voorbeelden van regels zijn een begripvolle benadering, duidelijke informatie en een eerlijke behandeling.

Probleemschulden

In Nederland worstelen 700.000 huishoudens (1,5 miljoen mensen) met probleemschulden. Dat zijn schulden die niet binnen 3 jaar terug te betalen zijn. Dan zijn er nog 800.000 huishoudens die het risico lopen op probleemschulden. De gemiddelde schuld bedraagt 38.500 euro, verdeeld over gemiddeld 14 verschillende schuldeisers. Een groot deel van deze schulden bestaat uit boetes, incasso- en deurwaarderkosten. De schuldeiserscoalitie denkt in kansen. Kansen voor mensen die in armoede leven, kansen voor het bedrijfsleven en voor de overheid. Want schulden zijn een grote last voor alle betrokken partijen.

Ambitie 2020

Initiatiefnemer van de landelijke coalitie is Delta Lloyd Foundation, een onderdeel van verzekeraar Delta Lloyd. De Foundation zet zich al jaren actief in voor de thema’s armoede en financiële zelfredzaamheid en is sinds 2014 ‘Ambitiedrager Armoede’ in het Ambitie 2020 programma van MVO Nederland. Marie-Louise Voors, manager Delta Lloyd Foundation: ‘Wij willen dat in 2020 bedrijven, organisaties en stichtingen structureel samenwerken om armoede in Nederland, die wordt veroorzaakt door probleemschulden, aan te pakken. Door samenwerking krijgen we meer inzicht in de problematiek en zijn we beter in staat om mensen te helpen weer grip te krijgen op hun leven. Want financiële problemen kunnen gezinnen compleet ontwrichten.’

Ondertekenaars en oproep

De eerste ondertekenaars van het manifest zijn: Aegon, CZ, Delta Lloyd, De Key, Eigen Haard, Elbuco, KPN, MKB Doorstart, Nuon, Rochdale, T-Mobile, Vodafone en Zuidweg & Partners. En de incassobureaus en deurwaarders: Van Arkel Gerechtsdeurwaarders & Incasso, DAS Incasso, Faircasso, Flanderijn Incasso en Gerechtsdeurwaarders, GGN, Hypocasso, PRC Gerechtsdeurwaarders & Incasso, Syncasso en Van der Hoeden|Mulder Gerechtsdeurwaarders. Zij wisselen kennis uit en roepen andere bedrijven op om hun voorbeeld te volgen. Manuel van der Hoek van CZ: ‘Wij hebben al een aantal jaren ervaring met een klantgericht en proactief incassobeleid. En we weten dat het loont. Ik nodig andere bedrijven van harte uit om ons voorbeeld te volgen en samen nog betere oplossingen te bedenken. Samen kunnen we de probleemschulden echt oplossen. Laten we het gewoon doen.’

Bron: Delta Lloyd Foundation