Na 25 jaar gaat het Europese btw-stelsel op de schop. De nieuwe wetsvoorstellen staan in het btwactieplan. De EU voert het nieuwe btw-stelsel gefaseerd in tussen 2019 en 2022. In dit artikel een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor internationaal ondernemende bedrijven.

Een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe btw-systeem is de invoering van de CTP. Dit is de afkorting voor Certified Taxable Person, ofwel de ‘gecertificeerd belastingplichtige’. Het is bedoeld om een onderscheid te maken tussen betrouwbare en minder betrouwbare ondernemers. De status van de gecertificeerd belastingplichtige is een belangrijk onderdeel van het nieuwe btw-actieplan. Veel vereenvoudigingsregels zullen alleen van toepassing zijn voor de gecertificeerd belastingplichtige.

AEO voordeel

Op basis van de huidige voorstellen weten we inmiddels dat elke ondernemer die voor douanedoeleinden AEO-gecertificeerd is, in ieder geval voor de btw ook kwalificeert als gecertificeerd belastingplichtige. Indien een AEO-certificering onmogelijk of onwenselijk is, kan de ondernemer zich toch als gecertificeerd belastingplichtige kwalificeren indien aan bepaalde eisen wordt voldaan. Dat doet hij door systematisch aan te tonen dat hij het proces goed onder controle heeft, geen ernstige of herhaaldelijk overtredingen heeft begaan en financieel gezond is. Indien een ondernemer eenmaal gecertificeerd is, geldt die status voor alle lidstaten. De EU gaat een database aanleggen waarin men alle gecertificeerde belastingplichten opneemt.

Intra-Unie leveringen

In de huidige btw-systematiek wordt een levering van goederen door een Nederlands bedrijf aan bijvoorbeeld een Duits bedrijf gezien als een intracommunautaire transactie. De goederen moeten dan daadwerkelijk Nederland verlaten. De ondernemer in Nederland verricht een intracommunautaire levering in Nederland en de Duitse ondernemer een intracommunautaire verwerving in Duitsland. Dit systeem van twee prestaties (levering en verwerving) komt te vervallen.

Daarvoor in de plaats komt de ‘intra-Unie’ levering. Deze intra-Unie levering is in wezen gelijk aan een levering binnen Nederland, waarbij de leverancier de Nederlandse btw in rekening moet brengen.

Btw van land koper op factuur

Wat anders is bij een intra-Unie levering is dat de Nederlandse leverancier dan de btw in rekening brengt van het land waar de afnemer is gevestigd. In het voorbeeld dient de Nederlandse ondernemer dan Duitse btw in rekening te brengen. Dit heeft uiteraard een enorme impact op de cash flow van de leverancier omdat deze ondernemer nu op basis van het huidige systeem het 0% btw-tarief mag hanteren voor dergelijke leveringen. Bovendien moet de Nederlandse leverancier goed op de hoogte zijn van alle btw-tarieven van de andere lidstaten om zo het juiste btw-tarief in rekening te kunnen brengen.

Uitzondering

Er is echter één uitzondering. Als zowel koper als verkoper gecertificeerd zijn, treedt de verleggingsregeling in werking. De verkoper verlegt de btw naar de koper in de andere lidstaat. De koper is dan verantwoordelijk voor een correcte afdracht van de nationale btw. Daarmee ontstaat uiteraard een enorme afhankelijkheid bij de verkoper van zijn koper. De status van de koper gaat dan immers bepalend zijn voor de cash flow bij de verkopende partij.

Weten wat je te wachten staat?

Wil je weten wat je te wachten staat? Kom dan 21 juni naar de Dag van de Export Binnendienst. Een dag die je als export binnendienstprofessional niet wilt missen. In korte tijd word je bijgepraat over actuele ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en kun je deelnemen aan twee van de acht workshops. Ook is er genoeg gelegenheid om inhoudelijk te sparren over lastige vraagstukken die we allemaal tegenkomen als export binnendienstprofessionals. Onze trainers en experts sparren graag mee, zodat je met nieuwe inzichten en inspiratie de zomer in kunt gaan.

Bron: evofenedex