Voor een doorsnee consument zijn aanbiedingen voor energiecontracten vaak zo ingewikkeld, dat energieprijsvergelijkingssites een handig hulpmiddel kunnen zijn bij het maken van een juiste keuze. Bovendien zijn daar doorgaans de beste acties en kortingen op het gebied van energiecontracten te vinden.
Wel blijkt de informatie op de sites niet altijd volledig en begrijpelijk. Juist omdat de functie van prijsvergelijkers zo waardevol is, moet de consument honderd procent op de informatie van deze sites kunnen vertrouwen, aldus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit in een vandaag gepubliceerd onderzoek naar de informatieverstrekking van de dertien prijsvergelijkingssites.

Energieprijsvergelijkingssites zijn voor het maken van een juiste vergelijking en het verstrekken van correcte informatie over contractsvoorwaarden afhankelijk van informatie van de energiebedrijven. Daarom zijn de sites en de energiebedrijven er gezamenlijk verantwoordelijk voor de noodzakelijke verbeteringen in de informatieverschaffing aan consumenten door te voeren.

Zorgen voor kraakheldere informatie

De NMa en Consumentenautoriteit zijn van mening dat de prijsvergelijkers en de energiebedrijven consumenten correct en volledig moeten informeren. De informatie moet kraakhelder zijn. Nu schiet met name de informatievoorziening over actietarieven en -voorwaarden tekort. Zo geven prijsvergelijkers een jaarbedrag terwijl dit in feite een schatting is van tarieven die nog kunnen wijzigen. De sites zouden beter moeten communiceren over deze onzekerheden. Consumenten moeten beter geïnformeerd worden over de factoren die van invloed zijn op het bedrag dat uiteindelijk op hun jaarafrekening staat.

De informatievoorziening blijkt regelmatig onvolledig of onbegrijpelijk. Dit maakt het voor consumenten lastig om energieproducten te vergelijken. De NMa heeft daarom per waarschuwingsbrief haar zorgen op dit punt geuit aan de energiebedrijven. Zij kondigt daarin tevens aan strikt toe te zien op de naleving van de Richtsnoeren Informatieverstrekking.

Ook op www.consuwijzer.nl is actuele informatie geplaatst die consumenten helpt bij het krijgen van inzicht in de werking van energieprijsvergelijkingssites. ConsuWijzer is het informatieloket voor consumenten waarbinnen ondermeer de NMa en de Consumentenautoriteit samenwerken.

Inzet van mystery shoppers

Als onderdeel van het onderzoek hebben 30 'mystery shoppers' elk vijf contracten via een energievergelijkingssite afgesloten. 'Mystery shoppers' zien in driekwart van de gevallen een verschil tussen het contract dat zij ontvangen en het contract dat zij dachten te hebben afgesloten. Een verklaring hiervoor is dat de tariefinformatie op een andere wijze wordt weergegeven op de prijsvergelijker dan in het contract. Overigens blijkt er een groot verschil tussen wat 'mystery shoppers' ervaren als onvolledig en incorrect en informatie die daadwerkelijk onvolledig en incorrect is.

In een meerderheid van de gevallen blijkt dat de weergave van de totale kosten objectief gezien wel klopt. In zo'n 20% van de gevallen is echter daadwerkelijk een verschil geconstateerd. Het criterium correctheid telt zwaar voor de NMa en de Consumentenautoriteit, juist omdat de aanbiedingen van energiebedrijven zo ingewikkeld zijn. Het onderzoek met de 'mystery shoppers' wordt daarom al dit najaar herhaald.

Vijf criteria

In het onderzoek hebben de NMa en de Consumentenautoriteit de dertien prijsvergelijkingssites beoordeeld op vijf criteria: correctheid, onafhankelijkheid, informatievoorziening, volledigheid en duurzaamheid. Het onderzoek is uitgevoerd onder alle sites waarop consumenten direct kunnen overstappen. De sites van de energieleveranciers zelf zijn niet meegenomen in het onderzoek; deze zijn per definitie niet onafhankelijk. De meeste verschillen tussen de prijsvergelijkingssites hebben te maken met de criteria correctheid, volledigheid en duurzaamheid. Op de criteria onafhankelijkheid en informatievoorziening zijn geen grote kwaliteitsverschillen tussen de sites.

Uitkomsten per prijsvergelijker

De meeste prijsvergelijkers hebben bij de beoordeling op de meeste criteria een voldoende tot goed resultaat behaald. Bij alle prijsvergelijkers is er nog echter ruimte voor verbetering.

Bron: ANP