Het kabinet heeft een voorstel ingediend tot wijziging van het beslag- en executierecht en deze ter consultatie aangeboden. Het Nibud maakt graag gebruik van de mogelijkheid van internetconsultatie.

De te wijzigen wetten bevatten nog onderdelen die stammen uit de 19e eeuw, die volgens het Nibud echt aan modernisering toe waren. Daar is goede invulling aan gegeven.

Lees de volledige reactie van het Nibud op het wetsvoorstel (PDF).

Bron: Nibud