De ruim 7.000 financieel dienstverleners in Nederland werken steeds meer samen met andere partijen. Dat biedt kansen, maar ze moeten er wel op letten dat ze afspraken bij uitbesteding, bijvoorbeeld van IT-diensten, schriftelijk vastleggen. Ook belonen veel financieel dienstverleners freelancers ten onrechte nog steeds volledig variabel. Dat zijn twee van de conclusies uit het rapport ‘Marktindrukken’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is de tweede keer dat de AFM de ontwikkelingen in de intermediairmarkt samenbrengt en analyseert in een overzichtsrapport.

In het kort

  • Niet vastleggen afspraken is risico
  • Meerderheid FD’ers heeft beheerst beloningsbeleid niet gepubliceerd
  • Markt van ruim 7000 financieel dienstverleners

De AFM roept de sector op om kennis te nemen van de bevindingen en aandachtspunten die wij hebben geformuleerd.

Niet vastleggen afspraken is risico

Om een toekomstbestendige bedrijfsvoering te hebben, werken veel financieel dienstverleners met anderen samen. Zo kunnen dienstverleners toegang krijgen tot nieuwe markten. Financieel dienstverleners blijven verantwoordelijk voor werkzaamheden die ze hebben uitbesteed aan derden. Door goede afspraken te maken met deze partijen en deze ook te monitoren verkleint een financieel dienstverlener het risico dat de uitbestede werkzaamheden niet volgens afspraak worden uitgevoerd. Die afspraken kunnen financieel dienstverleners het best vastleggen in contracten en service level agreements. Maar van de onderzochte financieel dienstverleners legt 16% die afspraken niet vast.

Meer dan twee derde maakt vooraf ook geen risicoanalyse van de samenwerking. Uit ons onderzoek blijkt daarbij dat als iets misgaat, deze incidenten niet bij ons worden gemeld, waar dat wel had gemoeten.

Meerderheid heeft beheerst beloningsbeleid niet gepubliceerd

Een meerderheid van de onderzochte financieel dienstverleners heeft het beheerst beloningsbeleid niet openbaar gemaakt. Met zo’n beloningsbeleid kan worden voorkomen dat medewerkers door perverse prikkels zaken zullen doen die niet in het belang zijn van de klant. Het openbaren maakt het voor klanten duidelijk hoe de onderneming haar medewerkers beloont.

Een ander aspect aan belonen waar wij op stuitten, waren de vergoedingen voor freelancemedewerkers. Uit onderzoek dat ook is opgenomen in Marktindrukken blijkt dat financieel dienstverleners nog steeds freelancemedewerkers volledig variabel belonen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het belonen aan de hand van het behalen van een bepaald resultaat. Dit geeft een verkeerde stimulans en is niet in het belang van de klant en daarmee niet toegestaan.

Markt van ruim 7000 financieel dienstverleners

In Nederland zijn ruim 7.000 bedrijven actief in de financiële dienstverlening. Zeker als het gaat om complexe financiële producten, kan de sector voor de consument een belangrijke rol vervullen. ‘Marktindrukken’ is onder meer gebaseerd op de uitkomsten van de vragenlijst die financieel dienstverleners jaarlijks moeten invullen.

Bron: AFM