Op 9 december 2020 certificeerde Snijder Incasso zich voor de SRCM-norm, de nieuwe norm voor maatschappelijk betrokken incasseren. “Toen ik twee jaar geleden werd benaderd om aan te sluiten bij de kopgroep SRCM kon ik daar volmondig ja op zeggen”, vertelt Leonie Snijder, directeur van Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders. “Het sluit volledig aan bij onze eigen visie en het helpt ons bij het ontwikkelen van nieuwe methodes en innovaties.”

“Maatschappelijk betrokken incasseren zit in jullie DNA”, kreeg Leonie na het doorlopen van de certificeringsaudit terug van de auditor. Ook van opdrachtgevers krijgt ze dat vaak te horen. “Het klopt ook,” zegt Leonie. “MVO speelde bij ons namelijk al voordat we bij de kopgroep SRCM aansloten. Op een nette manier incasseren, dat was de insteek waarmee mijn vader dit kantoor jaren geleden startte. Het is ons met de paplepel ingegoten.”

Haalbaarheid en strategie

“Het blijft een uitdaging om te bepalen wat maatschappelijk gezien de beste aanpak is en welke strategie daar het beste bij past”, vervolgt Leonie. “De situatie van de debiteur is hierbij leidend. Om de juiste aanpak per situatie te bepalen ontwikkelden we binnen ons kantoor een toetsingsmiddel: de NCR verhaalscore. Hiermee delen we de situatie van de debiteur in binnen een scorecategorie; activeerbaar, moeizame betaler of problematische betaler.” Deze score geeft de medewerkers van Snijder handvatten om een strategie te bepalen en het geeft de opdrachtgever inzicht in de haalbaarheid van de betaling. Leonie: “Valt een debiteur in de scorecategorie ‘activeerbaar’, dan steken we vooral in op betalingsgemak. Voor de score ‘problematisch’ is dat natuurlijk een ander verhaal. Voor dit type debiteur richten we ons juist op het actief doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.”

Sinds Snijder met de SRCM-norm werkt, besteedt het kantoor hier meer aandacht aan: “We zijn actief aan de slag gegaan met de maatschappelijke kaart. Dat betekent dat we inzicht hebben in de hulpverlenende instanties in de omgeving en warme contacten met hen onderhouden. Op deze manier zijn we in staat om de debiteur – indien nodig – snel in contact brengen met de juiste hulpverlener. Zo zetten we de debiteur op het juiste spoor en werken we toe naar een oplossing die ook op de lange termijn werkt.”

Innovatie

Op het gebied van IT en communicatie ziet Leonie veel kansen om de manier van incasseren voor alle betrokkenen te verbeteren: “Zo zijn we momenteel bezig met de pilot Social Credit Solutions. Deze staat geheel in het teken van het eenvoudiger en toegankelijker maken van de betalingsoplossingen voor de debiteur. Dit gebeurt onder andere via een toegankelijke online omgeving, waarin de debiteur zaken zelf kan inzien en regelen. In 2021 rollen we de pilot verder uit.”

Een andere innovatie die Snijder inzet is het beantwoorden van vragen met behulp van Artificial Intelligence (AI). Dit doen ze met behulp van Voice AI, een geavanceerde belbot technologie. Hiermee is het mogelijk om vragen over betalingsachterstanden en betalingsregelingen met een stem (telefonisch of via de chat) te beantwoorden. Debiteuren krijgen hiermee sneller antwoord op hun vragen en krijgen inzicht in zaken als: hoeveel schuld heb ik nog, wat staat er nog open, wat moet ik nog betalen?

Samen met ontwikkelpartner 10FORIT is Snijder met deze innovatie genomineerd voor de Computable Awards 2020. “Wij zijn de eerste binnen de incassobranche die Voice AI inzetten”, zegt Leonie, “Maar wat mij betreft is dit de toekomst. Als middelgroot kantoor zijn wij wendbaar en in staat om dergelijke ideeën direct uit te werken en te implementeren. We willen andere kantoren daarmee inspireren en laten zien dat innovatie en incasseren volgens de SRCM-norm hand in hand gaan.”

Bron: Credit Expo / SRCM