Syncasso kijkt terug op een goed jaar, waarin het zich verder heeft ontwikkeld naar een bedrijfseconomisch en maatschappelijk gezonde organisatie met daarbij passende bedrijfsresultaten.

2018 stond in het teken van grip, controle en stabiliteit om van Syncasso een nog wendbaarder organisatie te maken die zich snel kan aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Van de gerechtsdeurwaarder wordt meer verwacht dan alleen het incasseren van de vordering. Met de opgebouwde kennis over debiteurklanten in combinatie met de informatie over beslagen van alle gerechtsdeurwaarderskantoren kan de gerechtsdeurwaarder de behandeling van individuele vorderingen aanpassen aan de persoonlijke situatie van de schuldenaar. Passend bij de financiële draagkracht van de debiteurklant. Aangepaste communicatie die ervoor zorgt dat de debiteurklant de communicatie begrijpt en reageert om samen een oplossing voor het betalingsprobleem te vinden binnen de mogelijkheden van de debiteurklant. Dat is een continu proces waarvoor Syncasso investeert in wetenschappelijk onderzoek en data-analyse om de Sociale Impact van de invorderingsactiviteiten te beperken en tijdig de noodzaak voor (schuld)hulpverlening te signaleren. Zo zijn we ook mede-initiatiefnemer van Schuldenwijzer.nl dat door KBvG en SNG wordt ontwikkeld.

Ons businessplan 2018 was opgebouwd uit drie thema’s: de basis op orde, geloof in eigen kunnen en data driven incasso. De basis op orde was gericht op het afronden van de conversie naar één ERP-omgeving en actuele managementstuurinformatie. Geloof in eigen kunnen faciliteerde de up to date kennis van onze medewerkers door opleidingen, trainingen en een nieuwe beoordelingscyclus, ondersteund door een nieuw intranet (Syntranet). Data Driven Incasso richtte zich op de inzet van onze scoresystemen en voorspelmodellen in alle fasen van het incassoproces. Minnelijk, gerechtelijk en executie.

We ontwikkelden en verbeterden daarvoor onze algoritmes op basis van nieuwe data-elementen die een grotere voorspellende waarde leveren. Rekening houdend met de nieuwe AVG wet- en regelgeving onderzoeken we in samenwerking met opdrachtgevers voortdurend hoe we onze incassobenaderingen daarmee kunnen verbeteren. Het betrouwbaar onderscheiden van Niet-Kunners, Regelaars en Niet-Willers is een randvoorwaarde om voor grote opdrachtgevers te mogen werken. Samen met opdrachtgevers onderzoeken we daarom hoe we de response- en conversie op onze incassocommunicatie voor deze drie verschillende groepen debiteurklanten kunnen verbeteren. Voor de analyse en duiding van de resultaten zijn onze scoremodellen daarbij onmisbaar. Voor de perfecte uitvoering en het persoonlijk contact werken bij Syncasso de beste professionals.

Vooruitblik

Ons businessplan 2019 is gefundeerd in data driven incasso en geloof in eigen kunnen. We willen met geavanceerde systemen in combinatie met onze professionals het verschil maken voor onze opdrachtgevers en de norm voor creditmanagement hoger stellen. Voor 2019 zien we een lichte stijging van het aantal dossiers dat we in behandeling hebben, maar we verwachten dat het aantal uitgebrachte exploten en daarmee de omzet op hetzelfde goede niveau zal blijven. Het effect van de financiële focus op rendementsanalyse en kostenbeheersing in 2018 zal ook doorwerken in 2019, waardoor de verwachtingen over de resultaatontwikkeling voor 2019 positief zijn. Onze kernwaarden blijven daarbij onverminderd het uitgangspunt: (Be)Grip, Verbinden en Overtreffen zijn verankerd in ons doen en laten. Systeem- en productontwikkeling vormen naast doorlooptijdverkorting onze focus om de kwaliteit van onze dienstverlening in 2019 verder te verbeteren.

Het Syncasso Nederland jaarverslag 2018 vind je hier.

Bron: Syncasso