In Tilburg komen elk jaar 4000 vragen binnen over financiën. Toch zijn er nog veel mensen die niet om hulp durven te vragen, terwijl hen dat wel zou helpen. De gemeente gaat experimenteren met een pro-actievere aanpak. Het is een vernieuwende aanvulling op de al bestaande schuldhulpverlening.

Tilburg wil mensen actief opsporen en benaderen, om hen te behoeden voor ergere schulden én om maatschappelijke kosten te voorkomen. Het opsporen van mensen met (beginnende) schulden wordt een taak van de gemeentelijke schuldhulpverlening, maar ook – en dat is nieuw – van organisaties zoals het UWV en SVB.Kort samengevatGemeentelijk manager schuldhulpverlening Joke de Kock vertelt in Binnenlands Bestuur de highlights:

 

  • Het vernieuwende is vooral het outreachende element. We bieden de mensen hulp voordat schulden ontstaan.
  • Inwoners die een sociale huurwoning krijgen, benaderen we voor een adviesgesprek over de financiën.
  • Er komt kosteloze hulp voor bewindvoerders, die vanwege de hoge belasting qua beschermingsbewinden vaak maar weinig tijd per zaak kunnen besteden.
  • De gemeente wil met hulp van het CAK mensen in kaart brengen die nog niet bij de gemeentelijke schuldhulpverlening hebben aangeklopt.
  • We willen gebruik maken van ‘vindplaatsen’ van mensen met schulden om hen beter te kunnen bereiken.

 

Het Schulden Offensief van de gemeente heeft als titel de ‘Er op af aanpak’.

 

Meer informatie

 

Stukken gemeente Tilburg

Bron: VNG