Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt per 1 januari 2019. Het is van belang dat ondernemers zich in 2018 al voorbereiden op de tariefsverhoging. Het nieuwe tarief heeft impact op de administratie, de prijzen van goederen en diensten en de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang. Offertes die in 2018 worden gemaakt voor goederen of diensten die 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%. Graag leggen we u uit hoe u zich goed kunt voorbereiden.

Hoe gaat u om met een prestatie die u in 2019 verricht, maar waarvoor u een vooruitbetaling ontvangt in 2018? In onze bedrijfstak zijn er drie regelingen waarbij nu nog het lage btw-tarief van 6 procent geldt:

 • Laag btw schilder & onderhoudswerk: 6% voor arbeidsuren & materiaal;
 • Laag btw energiebesparende maatregelen: 6% voor arbeidsuren;
 • Laag btw voor laten plaatsen van isolatie: 6% voor arbeidsuren.

 

Voor alle drie de regelingen geldt dat het tarief per 1 januari 2019 verhoogd wordt naar 9%. Staatssecretaris Snel heeft toegezegd dat het verlaagde btw-tarief van 6% wel kan worden gehanteerd voor prestaties die vóór 1 januari 2019 worden vooruitbetaald, maar die pas in 2019 zullen plaatsvinden. Er is geen overgangsrecht opgenomen.

 

Voorbereiding

 

Hoewel de Tweede en de Eerste Kamer nog met de verhoging moeten instemmen, is het raadzaam om u nu al voor te bereiden op de geplande btw-verhoging. Voor u als ondernemer zijn de praktische gevolgen dat u met ingang van 1 januari 2019 mogelijk uw prijzen moet aanpassen en ervoor moet zorgen dat de tariefswijziging tijdig en op de juiste wijze in uw systeem is verwerkt. Daarnaast kunt u bij het opstellen van offertes al met de geplande btw-verhoging rekening houden.

 

Het is verstandig om een zin in uw offertes op te nemen, zoals:

‘Alle genoemde prijzen zijn inclusief het actuele btw-tarief. Wettelijke btw-verhogingen zullen worden doorgerekend, ook indien die zijn doorgevoerd na instemming van de overeenkomst. De eerstvolgende te verwachten btw-verhoging die zal worden gehanteerd is die van 6% naar 9% per 1 januari 2019.’

 

Wacht niet op de goedkeuring niet af!

 

Verhoging van het lage btw-tarief moet nog worden goedgekeurd. De Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten nog instemmen met deze btw-verhoging. Het zou dus kunnen dat deze plannen niet doorgaan. Of dat ze later dan 1 januari 2019 ingaan. Wacht de goedkeuring van het plan niet af. U kunt nu al dingen regelen voor de mogelijke belastingverhoging. Wacht daarom de beslissing niet af. Bekijk wat u nu al kunt doen om op tijd klaar te zijn.

 

Verhoog de btw van 6% naar 9% op offertes en facturen

 

Als u nu een offerte stuurt, dan moet u in sommige gevallen al het nieuwe btw-tarief van 9% vermelden. Het hangt af van wanneer u betaald wordt. Er zijn een aantal mogelijkheden:

 1. U wordt betaald in 2019
  U stuurt nu een offerte. U gaat het werk doen in 2019. En u wordt betaald in 2019. U zet nu al 9 procent btw op de offerte, en straks ook op uw factuur.
 2. U wordt betaald in 2018
  U stuurt nu een offerte. U gaat het werk doen in 2018 of 2019. En u wordt betaald in 2018. U zet nu 6 procent btw op de offerte, en straks ook op uw factuur.
 3. U weet nog niet wanneer u betaald wordt.
  U stuurt nu een offerte. U gaat het werk doen in 2019. Maar, u weet nu nog niet wanneer uw klant u gaat betalen? Zet dan 6 procent btw op uw offerte. En spreek met uw klant af dat u dit zal verhogen naar 9 procent btw op uw factuur, als hij u pas gaat betalen in 2019. U kunt dit opnemen in uw algemene voorwaarden of als onderdeel van de overeenkomst.

Vanaf 1 januari 2019 moet u 9 procent btw afdragen

 

Zijn uw diensten of producten nu met 6 procent btw belast? Dan wordt dat 9 procent vanaf 1 januari 2019. Bepaal nu al of u uw prijzen per 1 januari 2019 gaat verhogen. In uw aangifte voor de btw over het eerste kwartaal 2019 moet u 9 procent btw afdragen.

 

Kijk voor meer informatie op de website van de RIjksoverheid

Bron: Bouwend Nederland, auteur: Harry Wisse