Het is zover: huurders, zorggebruikers, waterverbruikers en energiegebruikers met een betaalachterstand mogen door de betrokken leveranciers aangemeld worden bij de gemeente. Een enorme stap vooruit om schulden tijdig aan te pakken.

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening goedgekeurd. Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten hun vroegsignaleringsactiviteiten flink uitbreiden.

Convenant Vroegsignalering is dichtbij
Namens onze leden zijn we druk bezig afspraken te maken met de schuldeisers die in de wet opgenomen zijn: woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Na de zomervakantie hopen we een convenant te presenteren dat het uitwisselen van informatie vergemakkelijkt.

Leden al actief
Uit ons jaarverslag blijkt dat een grote meerderheid van de leden al actief is op dit gebied. Dat is mede dankzij onze publicatie van de herziene ‘leidraad Vroegsignalering’ en het project ‘Vroegsignalering landt in Nederland’.

Vroeger ingrijpen
“Steeds vroeger en preciezer ingrijpen zorgt ervoor dat steeds minder mensen langdurige schulden opbouwen, dat schuldeisers binnen reguliere termijnen hun geld ontvangen en er minder maatschappelijke middelen aan de hulpverlening besteed hoeven te worden”, aldus voorzitter Marco Florijn van de NVVK. “Er is veel bereikt, daar gaan we mee door.”

Bron: NVVK