De maand mei kleurt weer bloedrood. Het aantal faillissementen steeg met 17 procent, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Graydon. Een positieve kanttekening echter: de wet op de gerechtelijke reorganisatie, die pas sinds 1 april 2009 in voege is, resulteert in 68 vonnissen.
Verleden jaar werden over dezelfde periode slechts 12 gerechtelijke akkoorden toegekend. De procedure op gerechtelijke reorganisatie heeft dus potentieel. Daarom pleit het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) voor een doorgedreven sensibilisatiecampagne om deze procedure meer bekendheid te geven.

"De procedure voor gerechtelijke reorganisatie werpt stilaan haar vruchten af", stelt Christine Mattheeuws, voorzitter NSZ. "De aanpak lijkt te werken, alleen klinkt de term ‘gerechtelijke reorganisatie' nagenoeg iedereen onbekend in de oren." De wet zelf is in voege sedert april 2009. Nu is het tijd om alle betrokken partijen te laten kennismaken met deze optie wanneer het bedrijfskundig fout loopt.

Betalingsbevel
Daarnaast blijft het NSZ erop hameren om wanbetalers strenger aan te pakken. Het is immers nog steeds zo dat een vierde van de faillissementen veroorzaakt wordt door wanbetalers. Daarom moet er een vereenvoudigde procedure mogelijk zijn om een betalingsbevel te bekomen. Onlangs werden hierover enkele politieke voorstellen geformuleerd, zonder goedkeuring echter.

Het NSZ wil dat een ondernemer middels een eenvoudig verzoekschrift, waarvan modellen beschikbaar zijn op de griffie van de rechtbank, de tegenpartij kan oproepen, en dit zonder advocaat en binnen een termijn van maximum 15 à 30 dagen. Op basis van dat verzoekschrift kan men dan een uitvoerbare titel bekomen die men afgeeft aan de deurwaarder. Deze zorgt er vervolgens voor dat de zelfstandige zijn centen krijgt.

Krediet
Uit de cijfers van Graydon blijkt verder dat vooral kleine ondernemingen (BVBA's) en eenmanszaken de grootste klappen krijgen. De crisis treft hen midscheeps in het hart.
Het NSZ pleit dan ook voor extra kredieten voor kmo's.

Zeker nu uit het vooruitgangsrapport van de kredietbemiddelaar gebleken is dat de banken zeer terughoudend zijn bij het verstrekken van kredieten.

Bron: www.politics.be/persmededelingen