Misschien heeft u wel eens schulden gehad. Dan weet u dat dat voor veel stress zorgt. En bij jongeren bepalen schulden ook vaak hun toekomst. Maar liefst 34% van de Amsterdamse jongeren tussen 18 en 34 jaar geeft aan schulden te hebben. Amsterdam gaat ze helpen, zodat ze een nieuwe start kunnen maken.

Het merendeel van de jongeren met schulden is gestart vanuit een achterstand en door pech of onwetendheid in een situatie gekomen waar ze zonder hulp niet meer uit komen. De bedragen variëren van 1 maand achterstand op de telefoonrekening tot tienduizenden euro’s schuld.

Werken aan een oplossing

We gaan schulden van jongeren overnemen, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst. Het Jongerenpunt van de gemeente maakt samen met de jongere een plan op maat dat gericht is op het vinden van een baan of het volgen van een opleiding. De gemeentelijke Kredietbank onderhandelt vervolgens met de schuldeisers over de schuldenlast en koopt de schulden van de jongeren af.

De jongere betaalt de restschuld naar draagkracht terug en krijgt tussentijds bedragen kwijtgescholden als hij/zij zich inspant voor het vinden van werk of een opleiding. We doen per traject een donatie van € 750,- aan schuldeisers, om het voor hen aantrekkelijker te maken om mee te werken. Het project gaat in februari van start.

Schuldhulpverlening aan jongeren

Het blijkt voor jongeren moeilijk te zijn om een normaal schuldsaneringstraject succesvol te doorlopen. Ze hebben vaak een onstabiel inkomen, waardoor het lastig is om af te lossen. En jongeren haken af door een lang voortraject. Daarnaast zijn schuldeisers terughoudend bij de sanering van hun schulden.

Amsterdam vindt dat iedere jongere een kans verdient op een goede toekomst. Schulden zouden perspectief op werk en/of een opleiding niet in de weg mogen staan. Helaas is dat nu vaak wel het geval. Met deze nieuwe aanpak willen we jongeren de mogelijkheid geven om aan hun toekomst te bouwen.

Bron: Gemeente Amsterdam