Disclaimer

  1. Creditexpo.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website.
  2. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Creditexpo.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door creditexpo.nl of door u aan creditexpo.nl middels de website van creditexpo.nl of anderszins langs elektronische weg.
  3. Tevens aanvaardt creditexpo.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens creditexpo.nl via deze website.
  4. Creditexpo.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
  5. Creditexpo.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.