logo

Privacy Statement

Dit is de Privacy Statement van creditexpo.nl. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij precies omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen van (geregistreerde) gebruikers van de website www.creditexpo.nl alsmede de via deze website geregistreerde bezoekers van ons gelijknamige beurs-event Credit Expo Nederland.

Gegevens gebruiker/bezoeker

Creditexpo.nl is gerechtigd de door de (geregistreerde) gebruiker/bezoeker verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van dienstverlening door creditexpo.nl ten behoeve van de gebruiker. Tevens is het creditexpo.nl toegestaan om de door gebruiker aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van updates.

Het is creditexpo.nl eveneens toegestaan om de gegevens van geregistreerde gebruikers aan te wenden om de gebruiker op de hoogte te stellen van de activiteiten van creditexpo.nl, waaronder verzending van digitale nieuwsbrieven en het verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten, producten en/of diensten. In beginsel is het creditexpo.nl ook toegestaan om, tot wederopzegging, relevante aanbiedingen te verzenden van zorgvuldig door creditexpo.nl geselecteerde derden/bedrijven.

Creditexpo.nl zal er te alle tijden voor zorgdragen dat in de digitale communicatie met de gebruiker expliciet de mogelijkheid wordt geboden om zich af te melden voor verdere toezending van informatie per e-mail of andere digitale communicatiekanalen door middel van een “afmeld” optie.

Creditexpo.nl acht zorgvuldige omgang met de gegevens van geregistreerde gebruikers van deze website van zeer groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij creditexpo.nl zich conformeert aan de voorwaarden, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Creditexpo.nl maakt gebruik van professionele veiligheidsprocedures, onder meer teneinde te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Links op website 

Op creditexpo.nl bevinden zich links naar andere websites. Dit is louter voor uw gemak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites dan wel voor sites die een link naar onze site hebben vermeld. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van deze andere sites af.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van onze onderneming kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de persoonsgegevens van onze gebruikers worden overgedragen.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en wijzigen op uw persoonlijke pagina die via elke gepersonaliseerde e-mailing is raadplegen via een link onderaan de mail.

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact met ons opnemen > alle contactgegevens

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan, indien marktomstandigheden daar aanleiding toe geven, worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, dan kunt u met ons contact opnemen > alle contactgegevens