Wanneer Asset Based Lending (ABL) ingezet wordt om op korte termijn gaten te dichten, dan kan dit een negatieve impact hebben op de waardebepaling bij een eventuele overnametransactie. ABL wordt steeds vaker gebruikt door bedrijven om hun activa, zoals voorraden, debiteuren of voorverkochte inkopen, liquide te maken.

Het is een financieringsvorm die gekoppeld is aan de assets van een bedrijf. Financiering vindt plaats met de debiteuren als kern en met een mogelijke uitbreiding naar de voorraden, de inventaris, inkopen, bedrijfsuitrusting en onroerend goed. ABL is vooral aantrekkelijk voor bedrijven met seizoenspatronen of bedrijven die snel groeien. Een essentieel aspect van ABL is dat de financier op basis van een constante informatiestroom het reilen en zeilen van het bedrijf voortdurend in de gaten houdt.

Hoewel ABL een effectieve manier van financieren is, bestaat het risico dat een bedrijf dat ABL inzet op korte termijn zijn assets al verbruikt heeft en op de langere termijn niets meer kan financieren. Overnemende partijen moeten er dan ook voor waken een bedrijf over te nemen met een sterke liquiditeitspositie die verkregen is door assets tijdens een recessie te gelde te maken.

Bron: Fusie & Overname