Onder invloed van de financiële crisis en economische teruggang zijn de buitenlandse vorderingen en verplichtingen van Nederland in 2008 afgenomen. Het verschil tussen de buitenlandse vorderingen en verplichtingen, oftewel het Nederlandse netto externe vermogen, nam per saldo toe tot EUR 66 miljard. De financiële crisis en economische teruggang hadden een grote invloed op de ontwikkelingen in de Nederlandse betalingsbalans en het externe vermogen. Zo daalde het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans in 2008 met EUR 20 miljard tot EUR 29 miljard en kochten buitenlandse beleggers voor EUR 78 miljard schuldpapier dat de Nederlandse staat had uitgegeven ter financiering van onder meer de reddingsoperaties in de financiële sector. Als gevolg van sterke koersdalingen van aandelen en terugtrekkingen van kapitaal namen in 2008 binnen de directe investeringen, het effectenverkeer en het overig financieel verkeer de grensoverschrijdende posities af.

Bron: De Nederlandse Bank