In 2022 is de maximale betaaltermijn voor het grootbedrijf en mkb verkort van 60 naar 30 dagen. Een welkome wetswijziging, want late betalingen kunnen een ingrijpende negatieve impact hebben op de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Ondanks de nieuwe wetgeving worden mkb’ers ook in 2023 nog regelmatig (te) laat betaald. Wat kunt u als ondernemer nu concreet doen om de kans te vergroten dat u snel uw geld krijgt?

Zo’n 11 procent van de ondernemers uit het mkb-segment accepteert weleens langere betaaltermijnen dan waar ze zich eigenlijk prettig bij voelen, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rijksoverheid. Dat klinkt wellicht als een bescheiden percentage, maar het gaat alsnog om 50.000 bedrijven. Een deel van deze bedrijven komt serieus in de problemen doordat ze hun facturen maar niet tijdig betaald krijgen.

“Voor veel ondernemers is een prettige omgang met zakelijke relaties van groot belang. Dan wapper je niet direct met aanmaningen.” 

In plaats daarvan kiezen veel ondernemers er daarom voor om wat langer te wachten dan 30 dagen, daarna voorzichtig te herinneren en vooral de klantrelatie niet onder druk te zetten. Allemaal heel begrijpelijk, maar het levert ze ondertussen dus problemen op. Dan rijst de vraag: wat kunt u als mkb-ondernemer nu doen, buiten aanmanen en herinneren, om dit soort problemen te voorkomen? Hoe zorgt u er aan de voorkant voor dat u uiteindelijk tijdig betaald wordt door uw klanten?

Een uitkomst bieden zogenaamde “Industry circles”. Dit zijn “closed user groups” per branche. Hierin delen bedrijven data rondom betaalgedrag van bedrijven die actief zijn in die branche. Neemt u als branchegenoot deel, dan kunt u inzien of uw debiteuren elders ook posten hebben openstaan. U kunt niet zien bij welke partij het bedrag openstaat en wat er op de facturen staat, maar wel om welke bedragen het gaat en hoe lang de betaling al openstaat. Bovendien kunt u, via een moderator, anoniem contact opnemen met de leverancier om vragen te stellen. Bijvoorbeeld over de reden van de openstaande factuur.

Zo bent u in staat om een goed beeld te vormen van het betaalgedrag van uw (beoogde) debiteur. Het actuele beeld van het betaalgedrag van de debiteur is vele malen nauwkeuriger via Industry Circles dan met behulp van algemene betaalscores of kredietscores die gebruikelijk zijn in de markt. Zo’n betaalscore kan positief zijn, maar zegt alleen iets over hoe uw beoogde debiteur in de afgelopen jaren. Het geeft geen inzage in de huidige situatie en mogelijke betalingsproblemen in het hier en nu. Financiële problemen ontstaan immers vaak plotseling: door aan een industry circle deel te nemen, hebt u een middel in handen om daar nu juist inzage in te krijgen.

“De kracht van een industry circle is ook de preventieve werking: elke ondernemer wil in zijn branche immers bekendstaan als een betrouwbare debiteur.”

Op deze manier werkt een branche op een oprechte, transparante manier samen aan beter betaalgedrag. Een industrie-oplossing als de onze is dan ook een eerlijke, open wijze om binnen een branche met elkaar op te trekken. Wanneer u ervoor kiest om aan uw beoogde debiteuren te communiceren dat u deelneemt aan een industry circle, gaat er bovendien een sterk preventief karakter uit van de oplossing. Elke ondernemer wil in zijn eigen branche immers bekendstaan als een betrouwbare partner en debiteur. Partijen met lopende financiële problemen houdt u op die manier buiten de deur, wat u op den duur veel tijd, kosten en frustratie bespaart.

Zou uw bedrijf deelnemen aan een oplossing als deze? Zou u er vertrouwen in hebben dat het bijdraagt aan beter betaalgedrag in uw branche? Ik ben benieuwd naar uw mening!

Mark Beekman, Country Director GraydonCreditsafe