In de tweede helft van 2011 is het aandeel debiteuren dat op tijd de rekeningen betaalde in Nederland flink gedaald, terwijl dit in andere Europese landen niet of nauwelijks het geval was.

Het perspectief is bovendien ongunstig. ING verwacht voor 2012 een economische krimp van 1%, wat normaliter tot gevolg heeft dat nog meer debiteuren niet op tijd betalen.

De onderliggende trend in de gemiddelde betalingstermijn is echter wel gunstig.
Ook in het laatste kwartaal van 2011 is de gemiddelde betalingstermijn verder teruggelopen. Ondanks de dubbele dip in de economie manifesteert deze gunstige ontwikkeling zich al zeven jaar achtereen. Er is in deze periode flink geïnvesteerd in aanscherping van het Credit Management en dit blijkt te werken.

Klik hier voor het volledige persbericht van ING

 

Bron: www.ing.nl