Het tegengaan van fraude en oneigenlijk gebruik van pgb’s binnen de Wmo staat hoog op de gemeentelijke agenda. Wat kunnen we daarbij leren van zorgverzekeraars en -kantoren?
We spraken vanuit het VNG Programma Fraudepreventie en handhaving Wmo/Jeugd met Patricia Emmen van zorgverzekeraar CZ. Zij werkt bij het Bureau Bijzonder Onderzoek (BBO) van CZ, dat fungeert als sluitstuk van de zogenoemde zorgkostenbeheersing.

Groot aandeel pgb-fraude

Fraude met het pgb vormt een groot deel van de totale zorgfraude bij CZ. Patricia Emmen licht toe dat het bij het pgb vaak gaat om hoge bedragen. ‘Het financiële nadeel weegt mee bij de prioritering van de signalen. Alleen al op basis daarvan krijgen pgb-onderzoeken soms een hogere prioriteit.’

Preventie en controle

Naast preventie door onder meer het voeren van bewust keuze gesprekken door BIG-geregistreerde collega’s, is rechtmatigheidscontrole verweven door de organisatie. Denk aan (formele) controles vooraf, formele en materiële controles achteraf en controle op basis van risico-analyse.

Fraudeonderzoek

Pas als er daadwerkelijk sprake is van een fraudesignaal, komt het BBO om de hoek kijken. Emmen: ‘Bij aanwezigheid van twee van de drie componenten – regelovertreding, (financieel) voordeel en opzet – starten we altijd een onderzoek. Wat ons opvalt is dat fraude vaak plaatsvindt in de schil rond de budgethouder. We zijn dat ook extra alert bij ondernemende zorgbureaus die ook de financiële zaken van de cliënt behartigen.’

Meer informatie

Lees hieronder het hele interview met Patricia Emmen van CZ.

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)