In de eerste helft van 2011 scoorde Turkije op het vlak van economische groei beter dan China.

Dit biedt mooie perspectieven, maar daarnaast moeten ondernemers die hun diensten en producten naar Turkije willen uitvoeren ook rekening houden met een aantal risico’s. Internationaal kredietverzekeraar Atradius presenteert een rapport met 10 tips voor succesvol zakendoen met Turkse partners.

‘Turkije kampt nog steeds met een ietwat instabiele munt en een vrij hoge inflatie. Bovendien zijn er signalen dat de markt oververhit zou kunnen raken. Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat Turkse afnemers hun rekeningen niet of te laat betalen’, aldus Bert Bruning, algemeen directeur Atradius Nederland. ‘Aangezien Turkije sterk gebrand is op integratie met Europa, zowel commercieel als juridisch, verloopt de uitvoer naar Turkije grotendeels hetzelfde als voor andere exportmarkten. Toch zijn er enkele wezenlijke verschillen.’

Eerlijke concurrentie

Ongeacht het gekozen recht moet iedere overeenkomst voor leveringen aan Turkije verplicht voldoen aan alle Turkse mededingingsregels. Zo moeten alle leveringscontracten die onderworpen zijn aan een buitenlands rechtssysteem en die een aansprakelijkheids-beperking bevatten vooraf grondig worden uitgeplozen. Ze zijn immers mogelijk niet afdwingbaar in Turkije, vooral wanneer de afnemer of derde in een zwakkere onderhandelingspositie verkeert dan de leverancier.

Bescherming van intellectuele eigendom

Volgens de Turkse wetgeving inzake intellectuele eigendom mogen de Turkse douaneautoriteiten de inklaringsprocedures op verzoek opschorten indien de verzoeker een schending van intellectuele eigendomsrechten kan aantonen. Pas na 10 dagen en indien de douaneautoriteiten geen bericht hebben ontvangen dat een gerechtelijke procedure is ingesteld of voorlopige maatregelen zijn genomen, zal de opschorting worden opgeheven en kunnen de goederen volgens de normale procedure worden ingeklaard.

Vrijhandelszones

In Turkije bevinden zich hier en daar vrijhandelszones waar veel bepalingen met betrekking tot buitenlandse handel niet van toepassing zijn, op voorwaarde dat de eindafnemer van de goederen zich in zo’n vrijhandelszone bevindt. Sommige belastingvoordelen voor afnemers in vrijhandelszones zijn eind 2008 afgeschaft. Toch beschikken Turkse partners hier nog steeds over flink wat voordelen. Bij het onderhandelen kunnen leveranciers daar rekening mee houden door handig in te spelen op de economische voordelen, zodat ook zij een ‘fair share’ van de economische voordelen krijgen.

Ken je partner

In iedere handelsrelatie is het belangrijk om de handelspartner grondig te screenen nog voor de eerste levering plaatsvindt. De rechtsbevoegdheid van een Turkse entiteit moet echter naar Turks recht zijn vastgesteld. Het bewijs daartoe kan worden geleverd door voorlegging van eensluidende statuten en attesten omtrent activiteiten en werkzaamheden afgeleverd door het betrokken registratiekantoor, of specifieke vergunningen. Indien de exposure in het kader van de leveringsovereenkomst een aanzienlijke som betreft, kan het zelfs wenselijk zijn een gelegaliseerd bestuursbesluit aan te vragen waarin de uitvoering van de leveringsovereenkomst wordt goedgekeurd, of een bevoegdheidsadvies dat verkregen kan worden via een gerenommeerd Turks advocatenkantoor.

Een grondige screening is evenwel geen garantie dat de afnemer ook daadwerkelijk zijn betalingsverplichtingen na ontvangst van de goederen zal nakomen. ‘Om zich in te dekken tegen wanbetalingen is het van essentieel belang dat exporteurs op voorhand een voldoende hoge waarborg met hun Turkse partner overeenkomen’, zo besluit Bruning.
‘Een kredietverzekering biedt bovendien extra bescherming, zodat de exporteur maximaal kan inzetten op de groeimogelijkheden in Turkije.’

Klik hier om de volledige checklist te bekijken.

 

Bron: www.creditexpo.nl