In het huidige economische klimaat is het goed opletten of debiteuren aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De volgende tien signalen kunnen er op duiden dat een klant een serieus financieel probleem heeft. Deze signalen betekenen niet direct dat er een faillissement op stapel is, maar zouden wel alarmbellen moeten laten rinkelen die mogelijk kunnen resulteren in herziening van de betalingsvoorwaarden.

1. Veranderende patronen in betaalgedrag

De meest voor de hand liggende aanwijzing is dat voormalig betrouwbare klanten opeens overschrijdingsdatums missen. Ook bedrijven die willen heronderhandelen over hun betalingstermijn of condities zouden achterdocht moeten opwekken.

2. Veranderende inkoop gewoontes
Zelfs als vaste klanten op tijd betalen, kopen ze nog wel in hetzelfde volume in? Als ze voorheen consistent waren in hun inkooppatronen en nu ‘ongewone’ orders indienen, kan dat duiden op financiële problemen. Let vooral ook op bedrijven die opeens meer gaan kopen. Bedrijven die op de rand staan van faillissement, staan er bekend om dat ze hun voorraden op laten lopen, wetende dat ze er later niet langer verantwoordelijk voor zijn.

3. Constante discussie of hogere eisen
Als een klant waar u normaal niks van hoort, opeens artikelen gaat terugsturen of – op onterechte gronden – korting wil afdwingen vanwege schade, is dat een teken aan de wand dat er mogelijk iets niet in de haak is. Klanten die onredelijke eisen gaan stellen kunnen u een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld een klant die zegt dat zijn organisatie korting wil, als een levering voor een bepaalde datum niet binnen niet is, terwijl dit nauwelijks haalbaar is. Voor dergelijke klanten is het oppassen geblazen.

4. Krimpende cash flow
Let goed op de cash balansen van uw klanten, als u toegang heeft tot financiële verklaringen. Zoek uit in hoeverre ze afhankelijk zijn van eigen vermogen, korte- of lange termijn schulden.

5. Hoge transitorische posten
Bedrijven die het moeilijk hebben, dragen vaak hoge transitorische posten op hun balansen. Deze cijfers moeten verklaard en verantwoord worden.

6. Lippen op elkaar
Klanten die voorheen niet moeilijk deden over het delen van financiële data met uw bedrijf, maar nu beweren dat het ‘tegen het beleid is’, proberen u hiermee mogelijk af te leiden van het detecteren van problemen.

7. Hoge Days Sales Outstanding
Bedrijven die zelf achterlopen met het incasseren van hun vorderingen, zullen mogelijk slecht in staat zijn bij te dragen aan verbetering van uw DSO.

8. Verschuivingen in management
Veranderingen in de samenstelling van het management kunnen duiden op onenigheid tussen executives en de eigenaar van een bedrijf. Duidelijkere signalen zijn het inhuren van een Chief Restructuring Officer of een ‘turnaround company’.

9. Aanhoudende geruchten
Kredietexperts houden hun ogen en oren goed open voor negatief nieuws over uw klanten. Dit kan de enige manier zijn om informatie te vergaren over privaat gerunde bedrijven. Let op nieuwsberichten, geluiden van het verkoopteam en creditmanagers van andere bedrijven.

10. Belastingschuld
Wanneer een bedrijf het betalen van belastingen uitstelt is dat de ultieme indicator dat ze ten onder gaan. Helaas is de Belastingdienst de eerste in de rij om te incasseren.

Bron: www.creditexpo.nl