Ruim 1.600 duurzame projecten zijn goedgekeurd voor steun via de SDE++ regeling voor 2022. Dit is de belangrijkste regeling waarmee de overheid de productie van duurzame energie en verlaging van de CO2-uitstoot stimuleert. Hiervoor is dit keer een maximaal budget van circa € 12 miljard toegekend. Dat is de maximale subsidie over de gehele looptijd. De werkelijke uitgaven zullen naar verwachting lager uitvallen, omdat energie- en CO2-prijzen hoger kunnen uitvallen of projecten niet doorgaan. Alle goedgekeurde projecten kunnen samen 4,6 megaton CO2 per jaar besparen.

Hoger budget

Het budget van de SDE++ regeling was in 2022 fors hoger dan voorgaande jaren. Dit kwam onder meer omdat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitviel dan eerder verwacht, waardoor er minder subsidie nodig was voor eerder goedgekeurde projecten. Daarnaast heeft het kabinet vorig jaar eenmalig extra budget vrijgemaakt. Door het hogere budget komen meer duurzame projecten in aanmerking en kan de Nederlandse CO2-uitstoot sneller worden verlaagd.

CO2-afvang en opslag en duurzame warmte

Het grootste deel van het toegekende budget (€ 6,7 miljard) is gereserveerd voor CO2-afvang en opslag projecten (CCS). Het gaat om 8 projecten die gebruik maken van het Aramis-project voor de opslag van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee. Omdat de SDE aanvragen voor dit project eerder werden ingetrokken of niet doorgingen, is dit de eerste keer dat er budget wordt toegekend aan deze projecten. Daarnaast is er ruim € 3 miljard toegekend aan hernieuwbare en CO2-arme warmte, zoals geothermie-projecten, en € 1 miljard voor hernieuwbare elektriciteit.

Start SDE++ 2023 dit najaar

Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat er in 2023 voor het eerst ‘hekjes’ worden geïntroduceerd in de SDE-regeling. Met een hekje wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd, zoals hoge temperatuur warmte. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. Voor deze aanpassing is in verband met de staatssteunregels goedkeuring van de Europese Commissie nodig.

Omdat er op dit moment nog geen definitieve goedkeuring is verleend voor de nieuwe regeling, wordt de openstellingsronde van 2023 uitgesteld tot september dit jaar. De regeling zal wel op korte termijn worden gepubliceerd, zodat partijen zich kunnen voorbereiden op een aanvraag.

Bron: Rijksoverheid