VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over de begroting voor 2016 die het kabinet vandaag presenteert. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de herstellende groei en werkgelegenheid. De lastenverlichting van 5 miljard euro vinden de ondernemersorganisaties een goede maar ook hoognodige eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen.

Zij achten het van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland en de uitbouw van onze exportpositie.

Voor de herstellende, binnenlandse markt is het goed dat het kabinet de btw-verhoging niet heeft doorgezet. En verder is het ook terecht dat de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de verhoging van belastingen voor ondernemers in box 2 van tafel zijn, evenals de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op belangrijke innovatieregelingen. Deze maatregelen zouden slecht zijn geweest voor het ondernemerschap en nieuwe investeringen.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien met de reservering van 50 miljoen euro voor het verstrekken van durfkapitaal een wens vervuld. Het kabinet maakt het daarmee fiscaal aantrekkelijk voor particulieren om te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven. Financiering van met name het mkb blijft een belangrijk aandachtspunt.

Hoge drempels

De vele werkgeversverplichtingen en hoge lasten op arbeid werpen te hoge drempels op voor het aannemen van werknemers en dus voor groei. De ondernemersorganisaties zijn content met het voorgenomen Lage Inkomens Voordeel, dat ervoor zorgt dat de kosten voor banen aan de kwetsbare kant van de arbeidsmarkt voor werknemers en werknemers worden verlaagd.

Een valse noot in de begroting is de progressieve vermogensrendementsheffing, aldus de ondernemersorganisaties. Die is slecht doordacht en unfair ten opzichte van zelfstandig ondernemers. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden het voorts een gemiste kans dat er, in tegenstelling tot in de ons omringende landen, geen vrijstelling van de energiebelasting komt voor de mineralogische en metallurgische industrie (productie van glas, dakpannen, keramiek, bakstenen e.d.).

Kritisch zijn de ondernemersorganisaties ook op de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken: die dient geen doel en pakt disproportioneel uit. Verder vinden ze dat de agrarische sector moet worden gecompenseerd voor de eerdere afschaffing van rode diesel en dat het functioneren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet worden verbeterd zonder de rekening van het toezicht te blijven leggen bij Nederlandse agrarische ondernemers. Zij moeten onder gelijke concurrentieverhoudingen en een effectieve toezichthouder kunnen opereren.

Bron: MKB Nederland