In 2010 moet vrijwel iedereen een stapje terug doen. Waar in 2009 de meeste huishoudens die niet met werkloosheid te maken kregen nog in koopkracht op vooruit gingen, daalt de koopkracht dit jaar ook voor hen. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
Iedereen moet inleveren
Deze maand vallen de eerste loonstrookjes weer op de mat. Doordat er bij iedereen meer belasting wordt ingehouden, zullen werknemers die geen loonsverhoging hebben gekregen, zien dat er van het salaris enkele euro's minder overblijven dan vorig jaar.
Voor 2010 wordt door het Centraal Planbureau (CPB) een gemiddelde cao-loonstijging van 1,25% verwacht. Die kan in januari ingaan, maar ook in de loop van het jaar.
Deze loonstijging zal echter niet genoeg zijn om de stijgende prijzen op te vangen.

Huishoudens met kinderen zwaarst getroffen
De loonstrook geeft maar een gedeelte van de koopkrachtontwikkeling weer. Veel huishoudens hebben recht op allerlei toeslagen en tegemoetkomingen. Vooral bij huishoudens met kinderen veranderen deze in 2010. Bovenmodale huishoudens met kinderen onder de 12 jaar krijgen minder kindgebonden budget. Bovendien wordt de kinderbijslag bevroren. Deze huishoudens gaan er dan ook relatief het meest op achteruit. Huishoudens met kinderen in het voortgezet onderwijs krijgen weliswaar meer kindgebonden budget, maar voor hen vervalt de Tegemoetkoming Schoolkosten.

Ook mensen met een laag inkomen krijgen te maken met een koopkrachtachteruitgang. Voor een huishouden in de bijstand bedraagt dit enkele euro's per maand. Rondkomen zal daardoor voor hen nog moeilijker worden.

Inkomensterugval onvoorspelbare risicofactor
De becijferde koopkrachtdaling is gebaseerd op huishoudens waarvan de situatie niet verandert. Voor degenen die werkloos raken, zal de koopkrachtdaling sterker zijn. 
De werkloosheid loopt volgens het CPB op van 380.000 in 2009 naar 510.000 werklozen in 2010. Omdat inkomensterugval niet altijd voorspeld kan worden, adviseert het Nibud overzicht te houden op de eigen financiële situatie.

Huishoudens waar het inkomen sterk samenhangt met de stand van de economie, zoals zelfstandigen of mensen die leven van hun vermogen, hebben het afgelopen jaar een slecht jaar gekend. Hopelijk zorgt de kleine economische groei (1,5 %) die het CPB voor dit jaar verwacht, voor een beter 2010 voor hun portemonnee.

Het kabinet zal in 2010 met voorstellen komen voor bezuinigingen vanaf 2011. Deze voorstellen zullen waarschijnlijk grote gevolgen voor de koopkracht hebben. Hoewel dat pas vanaf 2011 geldt en het nog onbekend is welke groepen daardoor getroffen gaan worden, vindt het Nibud het raadzaam om daarop voorbereid te zijn.

Bron: Nibud.nl