Net als in 2013 werd 2014 financieel positief afgesloten en realiseerde Incassade een omzetgroei van 5 procent.

In de huidige markt is dit een resultaat om trots op te zijn. Niet alleen de omzet groeide; ook de solvabiliteit groeide met 45 procent,  van 24 procent in 2013 naar 35 procent in 2014.

Focus op klantgerichte aanpak

Een belangrijke factor in de positieve resultaten is de klantgerichte incasso-aanpak. Een aanpak waarmee enkele jaren geleden is begonnen, gesteund door resultaten van onderzoeken die worden uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Deze aanpak zorgt ervoor dat debiteuren eerder betalen en dat er sneller contact wordt opgenomen om betalingsregelingen af te spreken.

Focus op minnelijke traject

Bewezen effectief is de focus op het minnelijke incassotraject waarin 80 procent van de zaken worden opgelost. Incassade is van mening dat financiële problemen zo vroeg mogelijk moeten worden aangepakt  nog voordat de rechter er aan te pas komt. Dit scheelt alle betrokkenen veel tijd en geld.

Het zorgt er tevens voor dat Incassade niet afhankelijk is van ambtelijke omzetten. Dit is een voordeel in de huidige markt en de veranderende wet- en regelgeving. Deze onafhankelijkheid is terug te zien in de gezonde financiële eindcijfers waarmee wordt voldaan aan de liquiditeits- en solvabiliteitsnormen die door de KBvG zijn gesteld.

Bron: Incassade.nl