Van alle deponeringsplichtige bedrijven heeft 32% (241.266 deponeringsplichtige bedrijven) na 13 maanden nog steeds geen jaarcijfers gedeponeerd over 2010.

Slechts 24% van de bedrijven deponeert jaarcijfers binnen de daarvoor gestelde termijn van 7 maanden. Hieruit blijkt dat BV Nederland zich niet bewust is van de gevolgen van het niet deponeren. Wat is het belang van financiële transparantie voor de ondernemer?

241.266 bedrijven nog steeds niet gedeponeerd

In Nederland is een slechte deponeringsmoraal die de beperkte financiële transparantie kenmerkt. Slechts 24% van de bedrijven deponeert haar jaarcijfers op tijd binnen de daarvoor gestelde termijn van 7 maanden. Dit loopt op tot 68% van de bedrijven die deponeert binnen de tweede termijn van 13 maanden. Dat betekent dat op dit moment, maart 2012, nog altijd 32% niet haar jaarcijfers heeft gedeponeerd. Dit zijn 241.266 bedrijven.

Deponeren jaarcijfers levert voordeel op

Gertjan Kaart, Algemeen Directeur Graydon Nederland: ‘De meeste ondernemers meten hun openheid aan de mate waarin ze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Een gemiste kans. Het is een geweldige business tool die ieder bedrijf sterker kan maken, juist in de huidige economische crisis.’

Meer krediet én meer business

Kaart: `De politiek en ondernemers realiseren zich nog te beperkt hoe belangrijk financiële transparantie is bij het nemen van kredietbeslissingen.’ Banken en kredietverzekeraars gebruiken jaarcijfers en de kredietbeoordelingen om een goed beeld te krijgen van klanten met wie ze zaken doen. Nieuwe, positieve jaarcijfers zorgen voor een ‘beter rapportcijfer’.
Zij geven betere kredietvoorwaarden bij een volledig bedrijfsprofiel wanneer een positieve kredietbeoordeling is vastgesteld.

Daarnaast kijken ook duizenden bedrijven per dag via een kredietinformatie bureau naar de jaarstukken van een bedrijf om te bepalen hoe en onder welke voorwaarden ze zaken gaan doen. Het deponeren van jaarcijfers zorgt zo voor een beter financieel beeld.

Openheid creëert vertrouwen

Kaart: ‘In de huidige vertrouwenscrisis is niemand per definitie goed van vertrouwen, en bedrijven zijn daarop geen uitzondering. Ze wensen inzicht en openheid. Willen weten hoe een bedrijf waarmee ze zaken gaan doen er financieel voor staat, of zij hun rekeningen op tijd betalen en of zij een betrouwbare zakenpartner zijn. Pas als vertrouwen bestaat, kan er een goede samenwerking van de grond komen. Als je weet met wie je zaken doet, leidt dit tot meer business, meer kansen en minder risico’s. Daarom is het juist in tijden van financiële onzekerheid belangrijk dat bedrijven open en transparant zijn.’

Cijfers over boekjaar 2010

– Deponeringsplichtig: 754.998 bedrijven
– Besloten vennootschap: 745.982
– Naamloze vennootschap: 3.442
– Cooperatieve vereninging: 5.167
– Onderlinge waarborg maatschappij: 407

Gedeponeerd binnen 7 maanden: 182.599 (24%)
Dit betekent dat 76% niet binnen de termijn deponeert (572.399 bedrijven)

Gedeponeerd binnen 13 maanden: 513.732 (68%)
Dit betekent dat 32% niet binnen de 2e termijn deponeert

De Wet

In Nederland zijn er 754.998 bedrijven deponeringsplichtig. Er bestaat een wettelijke termijn van 7 maanden na het sluiten van het boekjaar waarbinnen stukken bij de KvK gedeponeerd moeten zijn. Aandeelhouders kunnen besluiten tot een extra uitstel van 6 maanden waardoor de termijn op verzoek kan worden opgerekt naar 13 maanden.

 

Bron: Graydon