Het aantrekken van de economie is voor 41 procent van de Nederlandse werknemers het startsein om meteen een nieuwe baan te zoeken. Dat blijkt uit onderzoek van Unique onder ruim 3.000 respondenten.

Van de werknemers die op dit moment al op zoek zijn naar een andere werkgever, geeft 61 procent aan minder hoge eisen te stellen aan een nieuwe baan vanwege de slechte arbeidsmarkt.

Leeftijd

Leeftijd blijkt van invloed te zijn op de mate waarin werkzoekenden hun eisen naar beneden bijstellen. In de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar en 45 tot 55 jaar stellen in verhouding de meeste werkzoekenden hun eisen naar beneden bij. De groep van jongeren onder de 25 en de werkzoekenden boven de 55 doen dit in verhouding het minst.

Ook het afwachten tot de economie aantrekt houdt verband met leeftijd. In de categorie jonger dan 25 jaar wil 37 procent direct op zoek gaan naar een andere baan wanneer de economie weer aantrekt. In de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar is echter bijna de helft (48 procent) van plan om meteen een nieuwe baan te gaan zoeken.

Opleidingsniveau

Uit het onderzoek blijkt ook dat hoger opgeleiden (hbo/universitair) vaker hun eisen aan een nieuwe baan naar beneden bijstellen dan lager opgeleiden ((mbo). Van de hoger opgeleiden uit het onderzoek zegt 64 procent hun eisen bij te stellen, bij de lager opgeleiden is dat 58 procent. Bovendien zijn lager opgeleiden minder snel van plan om op zoek te gaan naar een nieuwe baan wanneer de economie weer aantrekt dan hoger opgeleiden (30 procent ten opzichte van 42 procent).

Branche

Tot slot blijkt dat vooral de branches ICT en techniek het meeste afwijken van de algemene trend. Slechts 19 procent van de werknemers uit de ICT-sector en 22 procent uit de technische sector zegt actief op zoek te gaan naar een andere baan wanneer de arbeidsmarkt weer aantrekt.

Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique: “Het percentage werknemers dat het aantrekken van de economie zal zien als startsein om een nieuwe baan te gaan zoeken, vind ik alarmerend hoog. Ik zie het als een duidelijk signaal naar werkgevers toe om daar nu al op te anticiperen. De segmentatie van de onderzoeksgegevens naar leeftijd, opleidingsniveau en branche kan werkgevers helpen om het gesprek hierover te starten.
Ook in deze tijd is het belangrijk om te weten of je gezien wordt als aantrekkelijk werkgever. Je wilt ten slotte niet met lege handen staan als de arbeidsmarkt weer krapper wordt.”

Bron: APS