De jaarrekening is meer dan alleen een ‘moetje’. Het geeft namelijk veel inzicht in de financiële situatie van een bedrijf. Omdat het lezen van een jaarrekening niet voor iedereen even vanzelfsprekend is, presenteer ik u hierbij een aantal slimmigheidjes waarmee u zèlf kunt kijken hoe een bedrijf er financieel voor staat. Reken mee en dompel uzelf onder in de wereld van de financiële verslaglegging.

Openheid creëert vertrouwen

In de huidige vertrouwenscrisis zijn bedrijven niet bij voorbaat goed van vertrouwen. Ze wensen inzicht en willen weten hoe een bedrijf er financieel voorstaat, voordat ze er zaken mee gaan doen. Rekeningen moeten op tijd worden betaald en betrouwbaarheid van de zakenpartner is essentieel. Goede samenwerking en vertrouwen ontstaan met openheid en transparantie. Uiteindelijk leidt dat tot meer business, meer kansen en minder risico’s.

Download hier Graydon jaarrekening lezen voor dummies gratis zodat u voortaan precies weet waar u op moet letten bij het lezen van een jaarrekening.

Jaarrekeningen geven inzicht in de financiële situatie van een onderneming. Zij zijn een belangrijke bron om (debiteuren)risico’s in te schatten. Dagelijks bekijken duizenden bedrijven de jaarstukken van een ander bedrijf via een kredietinformatiebureau om te bepalen hoe en onder welke voorwaarden zij zaken willen doen.

Tip 1

Bereken de som van het ‘eigen vermogen’ en het ‘werkkapitaal’. Is de uitkomst negatief, wees dan op uw hoede en vraag om extra zekerheden.

Tip 2

Bereken de ‘current ratio’. Deze berekent u met de volgende formule: ‘vlottende activa’ gedeeld door ‘kort vreemd vermogen’. Is de uitkomst lager dan 1, let dan goed op. Dit betekent dat het bedrijf niet goed aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen, dus ook niet aan u als leverancier. Een gezonde uitkomst is in ieder geval hoger dan 1. U kunt 1,5 tot 2 als ‘gezond’ beschouwen.

Tip 3

Bereken de ‘quick ratio’. Deze berekent u op de volgende manier: de vlottende activa min de voorraden en dat gedeeld door het kort vreemd vermogen. Is de uitkomst lager dan 1, wees dan weer op uw hoede. Ook hier betekent dit, dat het bedrijf niet goed aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen. Bij de quick ratio worden de voorraden niet meegeteld, omdat deze eerst nog in geld moeten worden omgezet. Dat lukt niet altijd. Ook kan het zijn dat de voorraad wordt verkocht voor een lager bedrag dan waarvoor deze op de balans staat..

Tip 4

Om een goede analyse van het bedrijf te maken, heeft u minimaal drie jaarrekeningen nodig. Let hierbij op de ontwikkeling van het eigen vermogen. Als deze toeneemt, dan is er waarschijnlijk winst gemaakt en aan het eigen vermogen toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de ‘reserves’.

Tip 5

Bereken het ‘werkkapitaal’. Deze berekent u zo: vlottende activa min kort vreemd vermogen. Formeel is werkkapitaal het bedrag dat over is na aflossing van het kort vreemd vermogen. In de praktijk is het werkkapitaal het kapitaal waarover het bedrijf vrij kan beschikken voor het uitoefenen van de ondernemingstaak. Een positief werkkapitaal betekent dus dat er geld is om u te betalen.

Bron: Graydon Blog