Er zijn in november 564 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, tegen 698 in oktober.

In de eerste 11 maanden van 2012 werden 6.804 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit is ruim 20 procent meer dan in dezelfde periode van 2011.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in november uit op 606, tegen 589 in oktober. Het driemaandsgemiddelde ligt al vier maanden lang rond de 600 faillissementen.

Bron: CBS